Амортизація нематеріальних активів: способи нарахування

Встановлено три методи нарахування амортизації НМА: лінійний спосіб, спосіб зменшуваного залишку і спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції.

Організація самостійно визначає для себе найбільш підходящий спосіб нарахування.

Докладно ці методи розглянуті в статті: методи нарахування амортизації основних засобів.

Нагадаємо, що лінійний спосіб передбачає рівномірний нарахування амортизації протягом усього строку корисного використання. Тобто кожен місяць списується одна і та ж сума в витрати на продаж рахунок 44 (для торгових організацій) або на собівартість продукції рахунок 20 (для виробничих підприємств).

Ця сума визначається на початку використання активу шляхом ділення первісної вартості на загальний термін використання. Отримана величина і буде щомісячним амортизаційним відрахуванням.

Спосіб зменшуваного залишку полягає в тому, що амортизація розраховується, грунтуючись на залишкової вартості активу і строк корисного використання.

Щомісяця при розрахунку береться залишкова вартість НМА на початок місяця і множиться на коефіцієнт, який не може бути більше 3-х (організація сама його для себе встановлює), потім отримана величина ділиться на строк корисного використання в місяцях. Отримана величина амортизації списується до витрат. Таким чином, з кожним місяцем амортизаційні відрахування будуть все менше і менше і до кінця терміну використання НМА зведуться до нуля.

Останній метод списання вартості пропорційно обсягу продукції передбачає залежність амортизації від співвідношення обсягу продукції, який планується провести за весь термін експлуатації, і фактично виробленого за місяць.

При цьому способі щомісячні відрахування визначаються наступним чином: обсяг виробленої продукції (робіт) за місяць (в грн.) Множимо на фактичну вартість НМА та ділимо на передбачуваний обсяг випуску продукції за весь термін використання (в грн.).

Вибір методу нарахування амортизації НМА необхідно робити, проаналізувавши економічну обгрунтованість кожного методу.

Лінійний метод зручний тим, що кожен місяць списуємо одну і ту ж суму, що не потрібно її постійно розраховувати.

Другий метод зручний у тому випадку, якщо потрібно якомога раніше списати вартість активу і повернути гроші для їх подальшого вкладення, наприклад, на придбання нового НМА або на поліпшення наявного.

Посилання на основну публікацію