Амортизація нематеріальних активів: проводки

Зручно використовувати для обліку відрахувань спеціально створений рахунок 05 «Амортизація нематеріальних активів». За кредитом цього рахунку накопичується амортизація і списується в дебет рахунків 20 або 44.

проведення:

Д20 (23, 25, 26) К05 – нарахована амортизація по НМА для виробничого підприємства.

Д44 К05 – для торгового підприємства.

При вибутті (списанні) об’єкта нематеріального активу накопичена за весь період використання амортизація списується з дебету рахунку 05 в кредит рахунку 04, після чого визначається залишкова вартість об’єкта, по якій він і буде списуватися. Можливий варіант списання вартості об’єкта безпосередньо зі рахунок обліку цього об’єкта проводкою К04 Д 20 (44).

Посилання на основну публікацію