1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Фінанси
  3. Акумулюючий траст: визначення

Акумулюючий траст: визначення

На даний момент в первозданному вигляді форма трасту збереглася, мабуть, тільки в Ліхтенштейні там закон дає право адвокату і засновнику трасту не називати імені власника в суді. Що стосується зарубіжного права взагалі, то за кордоном прийнято дві моделі трасту. Перша модель заснована на довірчій власності, і отримала назву Англійської моделі трасту. У даній моделі передбачається, що всі суб’єкти трасту, починаючи з засновника і закінчуючи керівником, певною мірою і певному обсязі володіють правами власника.

Друга модель заснована на довірчому управлінні, і отримала назву континентальної моделі трасту. У даній моделі при передачі майна в управління не відбувається поділ прав власника. А довірчий керуючий приймає зобов’язання тільки по управлінню майном в інтересах засновника. Взагалі на заході траст виконує комісійно-посередницькі операції і вважається одним з основних способів пожвавлення ринку цінних паперів.

Принципи акумулюючого трасту

На сьогоднішній день найпоширенішим видом трасту вважається акумулюючий траст. Даний вид трасту дає керуючому право здійснювати будь-які дії з акумульованим капіталом, якщо вони захищають інтереси бенефіціара. Вперше концепція акумулюючого трасту з’явилася в Англії, вона дозволила підвищити ефективність трасту як засіб для планування податків в Англії. Однак в 1969 році був прийнятий закон, який ліквідував багато переваг даного виду трасту і згодом акумулює траст став не таким привабливим у порівнянні зі звичайним трастом.

Але, незважаючи на це акумулюючий траст все одно виглядає привабливо. Цьому в першу чергу сприяє великі повноваження піклувальника, а також той факт, що даний вид трасту дає можливість залучати професіоналів в якості піклувальників. Професіонали або спеціалізовані компанії необхідні в тому випадку, коли для управління майном трасту потрібні спеціальні знання.

Звичайно, широта подібних повноважень все одно обмежується певним документом. Це документ “Letter of wisher”, даний документ засновник надає керуючому акумулюючого трасту. У цьому документі зазначено порядок використання майна трасту, бенефіціарами.

Висновок

Поштовхом для розвитку акумулюючих трастів послужило падіння прибутковості на фінансових ринках. Учасники були змушені залучати кваліфікованих менеджерів, для ефективного формування інвестиційних портфелів. Подібний фінансовий консалтинг майже завжди має на увазі організацію трастового управління з використанням різних схем планування.

Акумулюючий траст ефективно використовується і державою, цей вид трасту розглядається як джерело поповнення державного бюджету. Це відбувається за рахунок передачі в управління пакетів акцій підприємств, які перебувають у власності. І оскільки трастові операції пов’язані із соціальною відповідальністю вони завжди контролюються законодавчою і виконавчою владою держави.

ПОДІЛИТИСЯ: