✅Товарні запаси і методи їх планування

Товарні запаси – це елемент забезпечення роботи суб’єкта господарювання, що складається з товарної маси на шляху від виробника до споживача.

Економіка будується на виробничому процесі, який включає в себе етапи створення, розподілу, збуту і споживання готової продукції і послуг.

Однак, ці етапи не збігаються в просторі і часі, тому забезпечення їх безперервності неможливе без забезпечення товарних запасів. Вони утворюються на кожній стадії руху готової продукції.

Тобто, проходять послідовно розміщення на складах, знаходження в дорозі в процесі транспортування, так само вони можуть розташовуватися на складах оптових баз, роздрібних магазинів та інших підприємств торгівлі.

Координація запасів необхідна з наступних причин:

 • Зміна співвідношення пропозиції і попиту під впливом сезонності.
 • Різниця між асортиментом торговим і виробничим.
 • Територіальне розташування виробника і збутової мережі.
 • Умови, що впливають на транспортування товарів.
 • Кількість ланок поставки при транспортуванні.
 • Фактори зберігання.

Запаси можуть класифікуватися за місцезнаходженням, ділитися на оптові, роздрібні, промислові, що знаходяться в дорозі. За термінами зберігання вони враховуються на початок і кінець року. Запаси вимірюються в абсолютних показниках, як правило, кількісних.

Відносні показники описують допоміжні дані про товарообіг. За призначенням запаси поділяються на товари поточного зберігання, сезонного призначення, дострокового ввезення, цільового призначення.

Управління товарними запасами передбачає пошук балансу між потребою в товарах і швидкістю їх реалізації. Це пов’язано з циклом життя товару, його термінами збереження якості і так далі.

Довге зберігання на складах веде до втрат часу і грошових коштів, тому управління товарними запасами є одним з пріоритетних завдань менеджменту підприємств.

Планування товарних запасів

Оптимальне планування товарних запасів передбачає таке їх розподіл, яке дозволить тримати більшу їх частину на оптових підприємствах. Знаходження запасів в роздрібній мережі негативним чином позначається на роботі всього ланцюжка поставок.

Концентрація запасів у оптовиків підвищує якість обслуговування кінцевих споживачів і підприємств роздрібної торгівлі. Товарні запаси в магазинах та інших збутових організаціях, що працюють з кінцевим покупцем, передбачає невелику кількість запасів, що забезпечують широкий асортимент вибору.

Одним із пріоритетних завдань торговельних підприємств є підтримання оптимального запасу товарів. Причому його розмір повинен створювати пропорційне співвідношення між товарними запасами і оборотом товарів в цілому.

Для цього створюється система управління запасами, що передбачає попередню аналітичну роботу і планування.

Своєю чергою, управління запасами необхідно для:

 • Регулювання запасами, маневрування поточними обсягами.
 • Оперативного обліку і контролю на підставі діючої документації, що показує залишки продукції, дані про кількість надійшли і проданих одиниць.
 • Нормування або встановлення необхідних розмірів для кожного виду.

Якщо підприємство відчуває нестачу запасів, це тягне за собою збій в товарозабезпеченні, стійкості асортименту. Формування надлишків запасів веде до виникнення додаткових збитків. Підприємство нарощує заборгованість в частині банківського кредитування, збільшує витрати на зберігання. В кінцевому підсумку це призводить до зниження фінансової стійкості підприємства, так як істотна частина капіталу стає позикової.

Методи планування

Планування товарних запасів дозволяє уникнути зайвих фінансових витрат, а також збільшити товарообіг підприємства, що позитивним чином позначається на співвідношенні доходів і витрат суб’єкта господарювання.

При плануванні можуть застосовуватися показники абсолютні і відносні. Перші описують кількісну складову товарообігу, другі зіставляють різні величини один з одним. Найбільш часто для аналітичної роботи і планування використовуються показники:

 • Час і швидкість товарного обігу.
 • Оборотність товарів.
 • Розмір запасів.

Планування запасів виходить із специфіки роботи суб’єкта господарювання. Наприклад, розрахунковий метод передбачає аналіз перерахованих вище величин. Інвентаризація спрямована на проведення суцільного обліку всіх знаходяться на балансі благ і встановлення їх кількості.

Вона може поводиться, як в натуральних одиницях, так і у вартісних. Необхідна, щоб виявити потребу покупців, оптимізувати капітальні вкладення, прийняти рішення щодо поліпшення асортименту. Існує методика зняття залишків для потреб оперативного обліку.

По суті, це зіставлення фактичної інформації про продукцію з даними, відображеними в товарному обліку.

Застосування балансового методу будується на використанні математичних формул, що підвищує швидкість його проведення і якість результатів обчислення. Так само можуть застосовуватися технічні та економічні розрахунки, системи постійного розміру замовлень, постійної їх періодичністю.

Оптовими підприємствами часто використовується метод, заснований на зіставленні граничного і максимального рівня торгових запасів. Граничний показує мінімальний рівень обсягу запасів, а максимальний розраховується за діючими стандартами.

У практичній діяльності найпростішим методом розрахунку необхідної кількості запасів є співвіднесення його розміру до потенційного обсягу збуту.

Так само планування може будуватися на реалізації товарних груп. Специфіка роботи підприємства визначає методи, за допомогою яких буде здійснюватися планування, а також регулювання запасами в майбутніх періодах для забезпечення балансу доходів і витрат підприємства.

Посилання на основну публікацію