✅Стратегія банку

Поняття “стратегія банку” та зміст

Поняття “стратегія банку” можна розглядати з різних позицій.

В першу чергу її необхідно розкривати як концептуальну основу діяльності комерційного банку, що визначає головні цілі і завдання, а також напрямки по їх досягненню.

Банківська стратегія повинна служити орієнтиром при прийнятті основних рішень, які мають відношення до перспективних у майбутньому ринків, банківських продуктів і послуг, організаційної та функціональної структур, показників прибутковості, рентабельності і ступенів ризиків.

Таким чином, стратегія кредитної організації – це основа існуючої багатосторонньої системи менеджменту в банківській сфері, яка сприяє прийняттю правильних і якісних управлінських рішень на всіх етапах. Банківська стратегія ґрунтується на розроблених цілях, які є засобом і механізмом досягнення високих результатів діяльності.

Інше поняття “банківська стратегія” передбачає ланцюг послідовних, цілеспрямованих і керованих впливів, що дозволяють перевести кредитну установу в новий якісний стан. Різниться безліч банківських стратегій, які використовуються в банках і є об’єктом стратегічного планування.

В недалекому минулому головним у розвитку банківського бізнесу було впровадження нових продуктів і послуг, а в даний час боротьба стратегій це головне при веденні конкуренції в цій сфері.

Класифікація видів банківської стратегії та їх зміст

Банківська стратегія ділиться на дві частини: постійну (головні положення і місія) і періодично, в залежності від мінливих факторів, оновлювану. Циклічно оновлювана частина стратегії кредитної організації – це пакет взаємопов’язаних стратегій другого ешелону, який чутливий до змін навколишнього середовища.

Наявність окремих елементів сценарного підходу в стратегії розвитку банків схвалюється Нацбанк. Банк України розглядає таку тенденцію, як частина оцінки банку заснованої на впровадженні сценарних підходів.

При цьому стратегічні завдання розвитку банків зобов’язані включати вирішення завдань щодо підвищення керованості і контролю, спостереження за ефективністю прийнятих рішень і відповідності різноманітних управлінських впливів для визначення фінансового стану банку.

Інший вид стратегії – стратегія керованого зростання передбачає, що при розвитку банку повинні зберігатися головні пріоритети і напрямки діяльності, при цьому темпи зростання повинні мати помірний характер. Це забезпечуватиме повільне нарощування розмірів банківських операцій, пов’язаних з розвитком продуктовим кошиком банку.

Фокусований розвиток банку – наступний вид банківської стратегії, яка передбачає спеціалізацію кредитної установи на опорних видах банківських операцій і угод (флагманські продукти і послуги) або обслуговують певне коло клієнтури, що відноситься до конкретних галузей економіки (галузеві банки).

Стратегія фокусування дозволяє банку зосередити свої зусилля на вузькому сегменті або операцій, або клієнтів.

Банки повинні правильно відібрати єдину основну стратегію і дотримуватися її, тому що неможливо домогтися успіхів, намагаючись об’єднати стратегію диференціації з використанням низьких банківських витрат при наданні певних продуктів і послуг.

Модель генеричних стратегій має досить широку популярність. Однак, в даному виді є серйозні практичні недоробки, тому що збільшуються банківські ризики.

Стратегія залучення інвесторів схожа на стратегію фокусованого розвитку з тією лише різницею, що в даному випадку збільшення власного капіталу відбувається за рахунок розміщення додаткового випуску акцій. Перевагою такого виду стратегії є швидке приведення банку у відповідність вимогам Банку України за розміром власного капіталу.

Умови успішного впровадження стратегії банку

Головні умови успішної реалізації банківської стратегії:

  • адекватний зміст, що підходить як зовнішнім, так і внутрішнім факторам середовища банку;
  • адекватні заходи при реалізації затвердженої стратегії.

Стратегічні цілі банку повинні, в першу чергу, приводити до найбільш важливих параметрів розвитку в осяжному майбутньому (період від 3 до 5 років):

  • Зростанню або зниженню обсягів у наданні окремих операцій або угод;
  • Динаміці доходів за активами та власним капіталом;
  • Зміни прибутковості від консультаційних і т. д. послуг.

У тактичних цілях з урахуванням конкурентного середовища, які затверджені на короткостроковий характер (до року), найбільш точно визначені показники по досягненню наміченого розміру прибутку або рентабельності і т. д.

Проведення аналізу та прогнозування є попередніми фазами (етапами) стратегічного планування. При їх проведенні повинна забезпечуватися перша частина виконання банківської стратегії – адекватність стратегії умов зовнішнього і внутрішнього середовища.

Другою частиною успішного виконання банківської стратегії є – адекватність заходів в ході здійснення банківської політики (сукупності заходів при проведенні банківської стратегії) і тактики (організаційна структура банку, підготовка внутрішніх документів, формування процедур прийняття рішень і т.д.).

Посилання на основну публікацію