✅Казначейська система виконання бюджету

Казначейське виконання бюджету – це регламентована бюджетним законодавством організація виконання бюджету за допомогою здійснення спеціальним виконавчим органом – казначейством-управління коштами за поточний фінансовий період через системи обліку коштів на єдиному рахунку, систему контролю доведення бюджетних асигнувань до бюджетоотримувача та витрачання коштів.

Сутність казначейської системи виконання бюджету

Як економічна і фінансова категорія поняття “Казначейська система виконання бюджету” містить ряд ознак:

 • Казначейство – це касир усіх одержувачів і розпорядників бюджетних коштів;
 • Казначейство застосовує систему особових рахунків, здійснює доведення коштів бюджету з єдиного рахунку безпосередньо до кінцевого бюджетоодержувача;
 • Казначейство формує відповідні умови для підвищення ефективності, якості та оперативності контролю витрачання бюджету.

Казначейська система – це дієвий інструмент, що забезпечує функціонування державної бюджетної системи через ефективне касове виконання бюджету.

Функції казначейської системи

Казначейські системи можуть виконувати активну і пасивну роль. Пасивна роль пов’язана з обмеженням власної діяльності казначейства простим розподілом ресурсів бюджетним установам виходячи із затвердженого бюджету. Активна роль передбачає встановленням казначейством лімітів за зобов’язаннями і на оплату витрат.

Інструментами казначейської системи виконання бюджету є:

 • Встановлення лімітів бюджетних зобов’язань;
 • Фінансові та бюджетні ліміти;
 • Застосування бюджетний асигнувань.

Функції, що виконуються казначейськими системами:

 • Касове виконання бюджету в частині видатків і доходів.
 • Управління готівковим грошовим обігом
 • Управління системою єдиного рахунку
 • Управління системою державного боргу.

Різні держави застосовують різні моделі бюджетного виконання. У Великобританії і США казначейство і Міністерство фінансів є єдиним організмом, наділеним найширшими повноваженнями. Таку роль казначейства у виконанні бюджету називають гіперактивною.

У Франції, Бразилії, Австралії, казначейства наділені багатьма повноваженнями і виконують безліч функцій. У Канаді, Італії та Німеччині функції казначейства більш обмежені і сконцентровані.

Зазначимо, що казначейства різних країн багато в чому виконують схожі функції:

 • Надання через систему спеціально створених і акредитованих кредитних інститутів, за рахунок бюджету довгострокового кредитування підприємствам, що дозволяє забезпечувати їх поступальний і сталий розвиток;
 • Активне кредитування зовнішньоторговельних контрактів, що надає можливість суб’єктам підприємництва ефективно користуватися інструментами міжнародного бізнесу;
 • Інтегрована державна фінансово-інформаційна система;
 • Аналіз виконання бюджету з урахуванням програмно-цільових методик;
 • Система взаємного і надання послуг між казначейством і Центральним банком.
Посилання на основну публікацію