✅Еволюція міжнародного бізнесу: етапи та сучасний стан

Міжнародний бізнес – це підприємницька діяльність, пов’язана з використанням різних форм капіталу і здійснювана з метою отримання прибутку, яка поширюється на міжнародні сфери економіки.

Міжнародний бізнес складається з різних господарських операцій, здійснюваних кількома державами. Подібні відносини відбуваються як між комерційними підприємствами, так і між різними державними установами.

Суб’єктами міжнародного бізнесу є і самостійні особи, і цілі соціальні структури, для яких характерні особливі внутрішні мотиви, інтереси, цілі і здібності до реалізації в будь-яких сферах міжнародної діяльності.

Етапи розвитку міжнародного бізнесу

Перший етап розвитку міжнародного бізнесу пов’язаний з появою комерції (1500-1850 роки). В основному передумовами появи міжнародного бізнесу стала торгівля в Європі колоніальними товарами, яка стала потужною і впливовою силою.

Ризикованість такого бізнесу обумовлена необхідністю небезпечних подорожей по морях на далеку відстань. Міждержавна торгівля вимагала страхування торгових подорожей, що стало відліком розвитку інвестування та страхування. Відмінними рисами міжнародного бізнесу даного етапу були:

  • Значний вплив держави на ділові зв’язки між країнами;
  • Суттєва державна підтримка підприємців, які займалися побудовою бізнесу за межами країни.

На другому етапі – під час експансії (1850-1914 роки) відбувається потужний індустріальний розвиток, остаточне оформлення і структурування колоніальних імперій. Разом з цим зростаючі обсяги індустріального виробництва зажадали розвитку видобутку сировини та іншим перспективним напрямам міжнародного бізнесу.

З’являються держави, які виробляють промислову продукцію і держави, які торгують цією продукцією. Такий поділ праці між країнами обумовлено різними темпами розвитку європейських країн, наявності природних ресурсів, а також різним освітнім рівнем населення.

На третьому етапі – за часів концесії (1914-1945 роки) змінилася роль найбільших фірм, що функціонують у сфері колоніальної торгівлі. Серед таких найбільших фірм-концесіонерів формуються незалежні економічні мікродержави, що здійснюють торговельні, транспортні, медичні, виробничі, освітні функції.

Четвертий етап розвитку міжнародного бізнесу – ера національних держав (1945-1970 роки), представлений двома основними напрямками.

  • По-перше, відбувається потужний розвиток нових країн з розвиненою економічною базою, кадровою структурою і технологічним устроєм.
  • По-друге, йде колоніальний розвиток господарств, що припускає використання тільки одного товару, призвело до серйозних фінансових втрат. Зростає попит на фінансові послуги, що підштовхнули розвиток капіталу на міжнародному рівні, з’являються новаторські фінансові інструменти, зростає міжнародна сфера аудиту та консалтингу.

На п’ятому етапі відбувається глобалізація (починаючи з 70-х років 20 століття), світовий прогрес призводить до революційних технологічних, економічних, політичних і соціальних змін у сфері міжнародного бізнесу. Глобалізація відхоплює майже всі країни світу.

Основні риси сучасного міжнародного бізнесу

Ефективне ведення ділових операцій в міжнародному бізнесі вимагає можливостей бізнесу за межі державних кордонів.

Підприємці повинні використовувати додаткові економічні можливості, що випливають з ресурсного стану закордонного ринку, специфіки правової системи іноземної держави, економіко-політичних відносин, регульованих певними взаємодіями на міждержавному рівні.

Варіантність міжнародного бізнесу залежить від рівня інтернаціоналізації. Міжнародний бізнес у своєму розвитку пройшов різні ступені інтернаціоналізації: від одноразової поставки на закордонний до цивілізованої структури транснаціональних корпорацій.

Інтернаціоналізацією зробила доступним світовий бізнес-сервіс, що не залежить від будь-яких держав, який сприяє розвитку високонаукових, фінансових, транспортних, кадрових послуг, що дозволяє по максимуму реалізовуватися в бізнесі.

Необхідність врахування в бізнесі культурного чинника, а саме тих вимог і обмежень культури певної країни, що накладаються на бізнес-партнера.

Розвиток міжнародного бізнесу призводить до глобального охоплення світової інформаційної системи, фінансового ринку, об’ємних конструкцій новаторських технологій і т. п.

Проблеми розвитку міжнародного бізнесу в Україні 

Міжнародний бізнес в Україні стикається з низкою проблем, які одночасно є і типовими, і специфічними:

  • Ментальність торговця, а не виробника. Сучасний підприємець прагне лише до фінансового результату, а не до якого-небудь нового продукту. Прибутковість – найважливіший показник ефективності, на відміну від чисельності клієнтів. Український бізнес в силу своєї ментальності розраховує на короткостроковий план, а не на довгостроковий.
  • Співробітники вітчизняних компаній часто чинять опір змінам. Будь-які новації болісно сприймаються персоналом, який не готовий до експериментів і прагне до перфекціонізму.
  • Замкнутість світогляду і відсутність терпимості до полікультуралізму.
  • Реклама – основний двигун бізнесу. Великі західні компанії вже відмовилися від моделі «реклама, а потім маркетинг», на відміну від вітчизняних підприємців.
  • Партнерські відносини прийнято закріплювати печаткою замість вибудовування довгострокового партнерства. Українські бізнесмени часто не мають спеціальних знань в частині управління кар’єрою, лідерства, управління контактами, персонального брендування та ін.
  • Іронічність щодо підприємців, тоді як в розвинених країнах підприємець стає джерелом новаторства.
Посилання на основну публікацію