Зародження античної філософії

Антична традиція визнає, що перші античні філософи пройшли попереднє навчання в Єгипті та частково у Вавилонії, де вони засвоїли досягнення ранньої близькосхідної науки. Відповідно до відомого міфу, сама Європа – фінікіянка, викрадена Зевсом. Брат Європи Кадм, опинившись у Греції в пошуках сестри, не тільки заснував Фіви, а й приніс грекам фінікійський алфавіт.

Геніальні учні швидко перевершили своїх вчителів. Вже перші античні філософи стали переробляти афро-азіатську обчислювальну математику в дедуктивну науку. На цій основі й стало можливим зародження античної філософії як раціонального світогляду, що шукає субстанциальную основу світобудови. Філософія в античній Елладі зароджується як стихійний матеріалізм, як натурфілософія на основі власної світоглядної та ранньої близькосхідної філософії в умовах політичної боротьби з аристократією.

Філософія в античній Греції зароджується як світогляд промислово-торгового міського класу (демосу) бореться за владу проти землевласницької аристократії. Прискорення господарського розвитку після переходу до заліза, впровадження товарно-грошових відносин, міська культура, соціальна боротьба, перехід від аристократичних до тиранічним, а потім і до демократичних форм державності, пробудження особистої ініціативи – все це сприяло зародженню ранньої античної філософії, зачатки якої почали складатися ще раніше.

Антична філософія – філософія рабовласницького суспільства, і це наклало на неї незгладиму печатку. Спроба світоглядного обгрунтування соціального інституту рабства, духовний аристократизм, невисокий рівень дедуктивної науки, відсутність методів експериментальногодослідження, споглядальність і умозрительность більшості філософських доктрин обмежували можливості зароджується античної філософії.

Разом з тим антична філософія вже при своєму зародженні стала робити спроби побудувати струнку, осмислену картину світу, розумно вирішити глибокі питання світогляду. Вже тоді в ній були в зародку майже всі подальші різновиди філософського світогляду – як ідеалізму, так і матеріалізму.

Посилання на основну публікацію