1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Філософія
  3. Вільям Оккам: нічого зайвого

Вільям Оккам: нічого зайвого

Вільям Оккам – англійський філософ, основоположник номіналізму і епістемології, францисканський монах. Його вважають одним з найвидатніших логіків в історії філософії.

Вільям Оккам був прихильником подвійності істини, тобто він вважав, що у релігії істина одна, а у філософії – інша. Ці дві сфери не потрібно змішувати і намагатися поєднати, тому що в питаннях віри розум безсилий, а в питаннях науки і пізнання не потрібна віра. Він сперечався зі схоластами, які наполягали, що це найвищий ступінь знання – це Божественне одкровення. Які ж інструменти пропонує застосовувати Вільям Оккам для осягнення реальності? Перш за все це спостереження, експерименти, роздуми і логічні побудови, тобто все, що використовується наукою.

Найвідоміше твердження філософа – сформульований ним принцип, пізніше названий «бритвою Оккама». Інші назви цього положення – закон економії і принцип ощадливості. Він звучить так: «Не слід множити сутності без необхідності» або: «Марно робити за допомогою багато чого то, що може бути зроблено за допомогою меншого». Не потрібно ускладнювати те, що можна пояснити просто; не потрібно вводити додаткові поняття і категорії, якщо для доказу будь-якої істини можна обійтися без них.

Сам Оккам застосовував свій принцип в першу чергу для підтвердження існування Бога. Він прагнув видалити зі сформованої на той час філософської системи всі зайві поняття, введені його попередниками. Основним в теорії Вільяма Оккама було уявлення про Бога як про істоту, що володіє нескінченним і безмежним могутністю.

Одним зі спірних питань в середньовічній філософії було питання про Універсал, тобто про загальні поняттях, які у Платона називалися ідеями. Наприклад, Платон вважав, що в ідеальному світі існує загальна ідея (универсалия) яблука, за зразком якої створені всі яблука в нашому світі. Суперечка відбувався в основному між реалістами і номіналіста. Реалісти вважали, що універсалії існують в реальності, номіналісти ж стверджували, що універсалії знаходяться лише в людському розумі і більше ніде не існують. Сам термін «номіналізм» походить від слова «номен» – «ім’я», тобто ця наука розглядає лише абстрактні назви, а не конкретні предмети, присутні в світі.

Вільям Оккам, як номіналіст, вважав, що універсалії – це «знаки розуму». Чому ж вони не можуть існувати насправді? Якби універсалії перебували в реальній сфері буття, то одним своєю присутністю вони б знищували свою «спільність». У цьому випадку будь-яка универсалия стала б індивідуальним об’єктом або будь-яка річ могла б вважатися загальним поняттям. Таким чином, универсалия, з точки зору Оккама, – це вигадка.

Крім цього, Оккам приводив і інші докази умовності такого поняття як універсалії. Він стверджував, що ні в одній реальної речі не можна виявити універсалій як щось реальне і спостережуване. Загальні поняття не існують ні до речей, ні всередині самих речей, ні після них. Так як в речі универсалия відсутня, значить, її життя обмежене областю розуму, де вона виконує позначає функцію. Оккам підрозділяють універсалії на два види – природні та умовні. Природні знаки виникають в розумі, це уявлення про речі, то, як людина бачить її своїм внутрішнім поглядом. Коли людина виражає поняття словами, це умовна универсалия.

ПОДІЛИТИСЯ: