Вчення Сократа про Бога – коротко

До часу Сократа філософська думка греків уже зруйнувала стару віру в людиноподібних олімпійських богів, і Сократ стоїть на повороті грецької думки до єдинобожжя; при цьому він першим став розуміти божество не як природну, а як моральну силу (бог – джерело чесноти). Ототожнення Бога з ідеєю блага і добра зближувало філософію Сократа з монотеїзмом, а в деяких відносинах і з християнством. До вивчення природного фізики Сократ ставився байдуже, не бачачи можливості використовувати його для моральної реформи суспільства; тут впливало, безсумнівно, частиною слабке в ту епоху розвиток техніки, частиною те, що досократівне філософи вивчали швидше космос, як ціле, ніж окремі цикли закономірностей природи.

Посилання на основну публікацію