Токвіль «Демократія в Америці» – короткий зміст

Основним пунктом світогляду видатного французького історика і політолога Алексіса де Токвіля є свобода особистості. Належачи з цього боку до школи лібералів і розділяючи її віру в спасительність фізиократичного принципу «laissez faire, laissez passer» в економіці, Токвіль бачить, однак, інші її недоліки і розуміє, що у забезпеченні свободи головну роль грає вікове виховання народу, що одні конституційні установи за зразком англійських ще недостатні для цієї мети.

У книзі «Демократія в Америці» Токвіль вказав ті кошти, які можуть зміцнити і забезпечити свободу в державному ладі. На думку Токвіля, з часу середніх віків європейське суспільство переживає глибоку і безперервну демократичну революцію. Аристократія падає, станові нерівності згладжуються, класи зрівнюються. Цей демократичний потік йде нестримно, все посилюючись; нізвергнув вже аристократію і короля, він, очевидно, не зупиниться і перед буржуазією. Народи прагнуть до свободи і рівності; повне здійснення обох принципів – ідеал демократії. Але, люблячи свободу, демократичні народи краще розуміють і вище цінують принади рівності. Тому вони іноді згодні пожертвувати свободою для збереження рівності.

 

Але, на думку Алексіса де Токвіля, рівність, прямо не суперечачи свободі, розвиває в суспільстві нахили, які загрожують встановленням деспотизму. Обособляя людей один від одного, рівність розвиває в них партикуляризм і егоїзм. Збільшується пристрасть до наживи, люди байдуже ставляться до суспільним інтересам і, усуваючись від суспільного життя, надають всі нові права уряду, аби воно забезпечувало порядок і спокій. Державна влада посилюється і проникає все глибше в життя суспільства; особистість потрапляє все у велику залежність. Місцеве самоврядування знищується і замінюється адміністративної централізацією. Замість демократії встановлюється всемогутня, абсолютна тиранія народної більшості. Токвіль вважав, що ознаки такої еволюції можна було спостерігати в сучасній йому Америці (Сполучених Штатах).

Посилання на основну публікацію