1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Філософія
  3. Сучасний етап розвитку науки

Сучасний етап розвитку науки

Аналіз сучасного наукового типу пізнання представляє найбільші труднощі в порівнянні з її історичними типами. Але саме про цей тип наукового пізнання ми найбільше обізнані, володіємо найбільшою інформацією, в тому числі і з особистого досвіду. Складність аналізу сучасної науки зростає ще й у зв’язку з її явно прискореним розвитком в порівнянні з попередніми історичними типами пізнання. За трохи більше ніж століття вона встигла вирости до «Великої» науку, причому настільки, що диктує суспільству, всім його сферам, що і як робити, загострюючи тим самим до глобальних масштабів проблему подальшого розвитку пізнання. Тому перед філософією науки постало питання про сумісність науки з природою пізнання світу. Сьогодні філософи і вчені вважають, що традиційна опора на науковий пошук істини вже малоефективна і, що збільшення наукових знань про світ як такому робить її все більш розпливчастим.

Філософія науки не може сьогодні усуватися і від проблем наукового пізнання і перетворення світу і життя людей. Проблема життя – одна з тих, якими мислячі люди задаються з незапам’ятних часів. «Життя є саме загальне і всеосяжне назву для повноти дійсності скрізь і в усьому, – стверджував Вл. Соловйов (1853-1900). – Ми з однаковим правом говоримо і про життя божественної, і про життя людського, і про життя природи »(Соловйов В.С. Соч. В 2-х т. М., 1990. Т. 2. С. 330). Земне життя мислителі вважають космічним явищем, яке важко пояснити без філософського осягнення спрямованості і механізмів вселенської еволюції взагалі.

Тому поняття «життя» широко використовується для виявлення функцій не тільки біологічної форми руху матерії, а й сфери соціально-культурного, духовного і іншого буття людства.

ПОДІЛИТИСЯ: