Структура філософського знання

Традиційно до складу філософського знання включалися:
1. Онтологія – вчення про буття.
2. Гносеологія – вчення про пізнання, включає до свого складу епістемологію, що досліджує закономірності наукового пізнання.
3. Етика – теорія моралі.
4. Естетика – теорія краси і філософія мистецтва.
5. Філософія права.
6. Філософія релігії.
7. Соціальна філософія
8. Філософія історії.
9. Логіка – наука про закони мислення.
У XX столітті в якості самостійних філософських дисциплін виділилися:
1. Філософська антропологія – вчення про людину.
2. Філософія культури.
3. Філософія техніки.
4. Глобалістика – теорія глобальних проблем людства.
5. Герменевтика – теорія та мистецтво тлумачення текстів.
6. Філософія науки.
7. Філософія освіти.

Посилання на основну публікацію