Специфіка філософського знання

Філософія існує у вигляді знання, яке необхідно специфікувати, наприклад, на основі зіставлення з науковим знанням. З античності йде традиція поділу знання на два типи: фізику і метафізику. Їх співвідношення можна зобразити графічно.

Під фізичним знанням в широкому сенсі розуміється знання, яке може бути перевірено дослідним шляхом. Метафізика (буквально – те, що знаходиться за фізикою) має справу з питаннями і проблемами, які не можуть в принципі бути зведені до емпіричної достовірності. Так, наприклад, життя може досліджуватися різними природничими науками як фізична реальність, і вона ж може стати об’єктом метафізики, коли ставиться питання про її сенсі, про сенс людського життя перш за все. Традиційно метафізичними проблемами визнавалися також питання буття Бога і безсмертя. Так от, філософія є там, де є постановка метафізичних проблем, вирішення яких вимагає умогляд і напруга всіх духовних здібностей людини. За словами відомих вітчизняних філософів, «метафізика є, по суті, фундаментальне підставу філософії в цілому, філософії в її чистому вигляді …» (Миронов В.В., Іванов А.В. Онтологія і теорія пізнання. М., 2005. С. 18). Філософське знання здебільшого є умоглядне знання, в якому суб’єктивно-оцінний момент виражений незмірно сильніше, ніж в науковому знанні. Дискусії про сенс людського життя тому ніколи не припиняться, в той час як життя зі строго біологічної точки зору явно не викликає дебатів такого емоційного напруження.
Однак тут виникає одне принципове питання: якщо філософія передбачає у своїй істоті метафізику, то чим вона відрізняється від релігії, яка також говорить про Бога і безсмертя?
Релігія заснована на вірі, а віра, за словами апостола Павла, «є здійснення очікуваного і впевненість в невидимому» (Євр. 11, 1). У релігійній вірі, дійсно, є метафізичний компонент, бо вона грунтується на впевненості в існування якогось надчуттєвого, позамежного нашому світу буття. Віра є зосередженість людського духу на душеспасіння ідеї, яка ірраціональна і часто існує всупереч доводам і очевидно безпосереднього досвіду. Філософія ж переважно є різновид логічно обгрунтованого знання, вона будується на аргументації і доказах. До цього слід додати, що релігія являє собою складний соціальний феномен, бо поряд з віровченням вона вміщає в себе культ, таїнства, соціальний інститут та ієрархію священнослужителів (церква). Філософія ж є лише знання. Однак це знання має досить складну структуру, оскільки предметна область філософського пізнання вельми різноманітна.

Посилання на основну публікацію