Соціальна педагогіка Фіхте

Соціально-педагогічні ідеї Фіхте найяскравіше виражені в його знаменитих «промовах до німецької нації» (1807-1808). Кожна нація, на його думку, має властивими тільки їй особливостями. Фіхте радив Німеччини відмовитися від уз поверхневої подражательности іншим народам і розвивати свої власні народні риси. Головний засіб до цього – нове національне виховання. Фіхте пропонує заснувати державні школи, де діти виховувалися б без усяких станових обмежень, з урахуванням лише їх здібностей.

 

Головну увагу слід звернути не так на накопичення знань, а на розвиток розуму і характеру. Тому корисно всіма засобами спонукати учнів до самодіяльності. Фіхте вважає, що діти обох статей повинні виховуватися спільно і жити в школах при повній спільності майна. «Нехай всякий усвідомлює, що він належить громаді і повинен розділяти з нею зручності і незручності життя». Кожна дитина повинна крім наук навчатися ремеслу, тому ручна праця має величезне виховне значення. Обстановка училищ, за поглядами Фіхте, повинна бути плодом праці самих учнів, яких слід навчити самим готувати собі їжу, шити одяг.

Такий підхід помітно близький до поглядів клубу якобінців і вступає в сильне протиріччя з постійно заявляється Фіхте волелюбністю.

Посилання на основну публікацію