Система філософії Гегеля – коротко

Гегель у своїй філософській системі приймав ті ж три ступені у розвитку пізнання сили, але усував з цього процесу всякий вид довільної діяльності, вважаючи весь процес необхідним рухом від одного ступеня розвитку до іншого: від буття в собі через буття поза себе до буття в собі і для себе:

  • ідея;
  • природа;
  • дух.

Необхідний процес саморозвитку відбувається, за Гегелем, в чистому або абсолютному розумі (ідеї), внаслідок чого розум (мислення) виявляється єдиним і дійсно сущим, а все дійсне необхідно розумним.

Розум в цій системі є, отже, єдина субстанція, але не реальна, а чисто ідеальна і логічна (тому філософію Гегеля часто іменують панлогізмом). Перетворити цю субстанцію в суб’єкт, тобто первісний несвідомий розум в самостійний, в дух і навіть в абсолютний Дух, так як субстанція є абсолютний розум, становить завдання світового процесу.

Виходження субстанції з її первісного вигляду існування, як логічної ідеї, в інобуття, як природи, і заключне розуміння себе самої, як єдиного і істинно дійсного, розуміння, що таке абсолютна ідея, яка вона є в розвиненій своїй істоті, становить ступені світового процесу.

Звідси виникають три частини системи Гегеля:

  • логіка, що зображає розум чи ідею в її бутті в собі (An-sich-sein);
  • філософія природи, що зображає ту ж ідею в її інобутті (Anderssein);
  • філософія духу, що зображає ідею в її бутті в собі і для себе (An-und-für-sich-sein).

Абсолют або логічна ідея існує спочатку, як система досвітових понять; потім він спускається в несвідому сферу природи, пробуджується до самосвідомості в людині, висловлює своє утримання в громадських установленнях, щоб в мистецтві, релігії та філософії повернутися до самого себе, досягнувши більш високої і розвиненої закінченості, ніж якою він володів.

Тому логіка повинна бути «зображенням Бога, який він є в своїй вічній істоті, раніше створення природи і кінцевого духу».

Так як розум є єдино існуюче, так як той же розум стає і природою і потім самосвідомим духом, то логіка в філософській системі Гегеля збігається з онтологією або метафізикою, вона є не тільки наукою про мислення, а й про буття.

«Що розумно, то дійсно і що дійсно, то розумно».

Метод, яким Гегель розвиває зміст логіки, тобто абсолютної ідеї,називається діалектичним.

Посилання на основну публікацію