Що таке ноосфера: визначення і суть поняття

Ноосфера (від грец. Noos – розум і sphere – сфера) – широке поняття, що застосовується в декількох наукових дисциплінах і позначає сукупний розум всього людства, людську цивілізацію, як геологічну силу або сукупність змін в біосфері, які реалізують людина.

Сам термін був запропонований французьким математиком Едуардом Леруа в тісній співпраці з еволюціоністів П’єром Теярем де Шарденом. При цьому ім’я другого вченого пов’язано з розвитком філософської концепції ноосфери. Однак початкова концепція належить академіку Володимиру Івановичу Вернадському, який в 1922-1923 роках провів серію лекцій в Паризькому університеті Сорбонна і тим самим, по всій видимості, зробив серйозний вплив на світогляд французьких колег.

Філософська (ідеалістична) інтерпретація ноосфери

За основу своєї ноосферної теорії Леруа взяв древнє вчення Плотина (не плутати з Платоном), про глобальне космогонічному процесі, в основі якого лежить божественне Єдине. Відповідно до цієї концепції початком світу послужило виділення з божественної Сутності світового Розуму – сукупності всіх знань про все. Далі Розум трансформується в глобальну Душу, яка згодом розділяється на безліч людських душ. Еволюційної ж метою людства є загальне єднання, що видається кінцевим етапом розвитку ноосфери, і подальше злиття з первородним Єдиним.

Таким чином, висловлюючись в сучасних поняттях, французький вчений припускав, що головне завдання людського виду – об’єднання в єдиний організм, який в подальшому повинен «розчинитися» в бога.

Біогеохімічне трактування Вернадського

Академік Вернадський створив зовсім іншу матеріалістичну концепцію ноосфери. У загальному сенсі він визначав це поняття як закономірний етап еволюції біосфери (сукупності всіх живих організмів Землі), що характеризується появою найсильнішою геологічної сили – людського розуму.

Очевидно, що початком ери ноосфери в цьому випадку вважається поява Homo Sapiens і винахід їм перших знарядь праці. При цьому остаточне формування ноосфери буде можливо тільки при повному задоволенні духовних і матеріальних потреб кожної окремої людини, для чого необхідно виконання наступних умов:

  • Освоєння більшості територій земної кулі.
  • Винахід і створення високоефективних засобів комунікації, як між окремими людьми, так і між державами, що призведе до різкого зближення «всього і вся».
  • Становлення людської діяльності в якості самого потужного геологічного фактора, на тлі якого інші природні явища (виверження вулканів, повені, глобальне потепління і т.д.) стають малозначущими.
  • Освоєння ближнього космосу як життєвого простору для людини.
  • Загальна соціальна рівність. Відсутність з расових і релігійних забобонів.
  • Становлення реальної демократії, як народного волевиявлення.
  • Позбавлення наукового пізнання від впливу політичних, релігійних та інших світоглядів, які не мають прямого відношення до науки.
  • Зникнення таких соціальних явищ як бідність, голод, соціальна нерівність. Практично повне знищення всіх хвороб.
  • Припинення будь-яких воєн.
  • Розумна зміна біосфери, що не завдає шкоди людству.

На даний момент людська цивілізація впритул підійшла до реалізації багатьох з цих принципів, що є доказом вірності теорії академіка Вернадського. Тому цілком можливо припустити, що в найближчому майбутньому людство зможе перейти на якісно новий етап свого існування, коли воно перестане адаптуватися під навколишнє середовище, а буде самостійно її змінювати в залежності від поставлених цілей і завдань.

Однак створення таких інструментів впливу на природу можливо тільки при повній консолідації всієї людської цивілізації. А це значить, перш ніж людина отримає абсолютну владу над навколишнім середовищем планети, йому належить побудувати всесвітній соціальний «рай», в якому не буде місця глобальним протиріччям.

Посилання на основну публікацію