Що представляє собою світогляд людини

Тобто, носієм світобачення може бути як окрема людина (ви, я), так і суспільство в цілому. В останньому випадку це називають менталітетом, властивим тому чи іншому суспільству.

Структура світогляду така:

Світовідчуття – це ті емоції, які ви переживаєте. Ваш настрій і почуття в різних обставинах і серед різних людей.

Світосприйняття – це ваше спільне бачення світу і ставлення до нього.

Світогляд – це ваша система поглядів (і ідей) на світ в цілому. Будується на раціонально-теоретичному рівні свідомості.

Світовідношення – це сукупність ваших цінностей (установок по тих чи інших життєвих питань). Формується на основі першого і третього пунктів даної структури.

Менталітет – це все разом узяте віднесене до одного етносу, нації, групи людей (суспільству). Він складається на основі загального історичного, культурного і економічного досвіду розвитку.

Кожна людина народжується в конкретній країні, сім’ї, тілі. Величезний внесок в його світовідчуття роблять батьки та інші значущі люди: вчителі, родичі, однолітки. Таким чином, світогляд починає формуватися з першого дня народження.

Якщо мама з татом люблять, пестять і плекають малюка, він розпізнає світ як теплий і турботливий, відчуває важливість свого знаходження в ньому. Жорстокі або дистанці дорослі вчать дитину відчувати себе непотрібним, зайвим, а світ – повним небезпек.

У процесі виховання, навчання і соціалізації (що це?) Індивід знаходить знання про те, що вдає із себе реальність. Спочатку кожен з нас є чистим аркушем, на якому поступово вимальовується певний малюнок – суб’єктивна картина світу.

Посилання на основну публікацію