Розділи філософії Аристотеля

Вчення Аристотеля найчастіше підрозділяють на чотири розділи.

  • I. Логіка (викладається в групі праць, які отримали загальну назву «Органон»).
  • II. Теоретична філософія. Вона у свою чергу ділиться на: 1. «Першу філософію» – вчення про основи істинного буття. У склепінні творів Аристотеля «Перша філософія» була розміщена після його творів з фізики та через це чисто випадкового обставини отримала назву «метафізики», одержало потім у філософів набагато більш важливий сенс. 2. Математику – вчення про кількість і протязі; 3. Фізику – вчення про рух предметів. Поняття «руху» Аристотель тлумачить досить широко, розуміючи його як будь-яка зміна якості.
  • III. Практична філософія – вчення про принципи людського життя і діяльності. Вона складається з: 1. Етики (науки про мету життя окремої людини). 2. Економіки (науці про домашнє господарство). 3. Політики (науки про державу).
  • IV. Поетична філософія: трактати Аристотеля про поезію і риториці.
Посилання на основну публікацію