Релігійно-міфологічні уявлення Китаю

В епоху Шан і Чжоу панують предфилософских, релігійно-міфологічні уявлення. Численні боги зображуються у вигляді тварин, риб, напівтварин-напівлюдей. Головне божество Шанди, йому підкоряються і духи природних явищ, і душі померлих людей. Утвердився культ предків, які, згідно світогляду китайців, впливали на долі нащадків. Духам приносилися жертви.
Розвивається вчення про «волі Неба». Стверджувалося, що все в світі залежить від приречення Неба. Правителі вважали себе нащадками
Верховного імператора, що знаходиться на Небі. Сама країна називалася «Піднебесна».
Міфологічний світогляд Стародавнього Китаю припускало, що в далекій давнині світ являв собою похмурий, безформний хаос. Потім у ньому з’явилися два духу – Інь і Ян, які сформували небо і землю. Інь символізувало жіноче начало, Ян – чоловіче. Починаючи з епохи Чжоу, небо стало розглядатися як втілення Ян, а земля як втілення Інь. Ян – світле, Інь – темне начало. Інь і Ян у стародавніх джерелах позначалися так: Інь: «-», Ян: «-».

Посилання на основну публікацію