Раціоналістичний метод Декарта – сумнів

Хоча Декарт завдяки своїм математичним і фізичним відкриттів став одним з творців новітньої фізики, вихідною точкою своєї філософії він зробив не зовнішній, а внутрішній досвід. Внаслідок цього Декарт став одним із стовпів європейського раціоналізму, а не емпіризму. Результати чуттєвого досвіду, згідно з його філософії, сумнівні. У цьому переконують численні факти обманів почуттів. Згідно Декарту, можна сумніватися взагалі в усьому, однак ніяк не можна піддати сумніву сам факт нашого мислення, з яким нерозривно пов’язане переконання в нашому існуванні. Ця теза і висловлює прославлений філософський афоризм Декарта: «Я мислю, отже, існую» («Cogito, ergo sum»).

Посилання на основну публікацію