Поняття та особливості античної філософії

Античною філософією називають сукупність філософських вчень, які розвивалися в давньогрецькому і давньоримському рабовласницькому суспільстві з кінця VII ст. до н. е. аж до VI ст. н. е. Незважаючи на тривалість цього періоду, обіймає понад тисячу років інтенсивного розвитку, існують вагомі підстави розглядати античну філософію як єдине і своєрідне, хоча аж ніяк не ізольоване явище в розвитку філософського пізнання людства.
Своєрідною рисою античної філософії був зв’язок її навчань з вченнями про природу, з яких згодом розвинулися самостійні науки: астрономія, фізика, біологія. У VI і навіть в V ст. до н. е. філософія ще не існувала окремо від пізнання природи, а знання про природу – окремо від філософії. Усередині нерозчленованого єдності зародкових філософських понять і наукових поглядів, що відносяться до природи, відіграють роль у багатьох відношеннях вирішальну: перші грецькі філософи були не тільки першими математиками, фізиками, астрономами, фізіологами, їх наукові уявлення про світ разом з тим визначали властиву для них постановку і вирішення питань філософських.
І для науки стародавніх греків, і для античної філософії характерна велика кількість майже одночасно виникали наукових гіпотез і типів філософських вчень. Пояснюється це тим, що при рано виниклої гострої наукової допитливості стародавні греки могли задовольняти її тільки в тих умовах і межах, які надавало їм слабкий розвиток техніки і майже повна відсутність експерименту.
Гегель в «Лекціях з історії філософії» підкреслював, що Якщо філософія є вільна, безкорислива діяльність, то раніше повинен зникнути натиск прагнень, має настати зміцнення, піднесення, утвердження духу всередині себе, повинні бути зжиті пристрасті, і свідомість повинна далеко просунутися, щоб думати про загальні предметах. Філософію можна тому назвати чимось на зразок розкоші остільки, оскільки саме «розкіш» позначає ті задоволення і заняття, які не входять в область зовнішньої необхідності як такої. Умови для подібної «розкоші» виникли тільки в VII-VI ст. до н. е. в Стародавній Греції.

Посилання на основну публікацію