Поняття «світ», «реальність», «картина світу». Умови формування картини світу і її зміна

Буття (існування) – одна з вихідних категорій для наукового мислення яка трактується по різному в різний час.
Для матеріалістів – «буття» – матеріальний світ, з яким людство має пізнання і практику.
«Буття» у Гегеля – буття світового розуму.
Релігійний світогляд – «буття Боже».
Всі постулати є фактами культури і мистецтва, але таке нематеріальне буття є об’єктом віри. При осмисленні єдності світу використовувалося поняття «матерії».
В античній філософії прагнули знайти загальну першооснову речей. Одне з рішень античної філософії про «кирпичиках» і будову усього світу з них стала основою наукового знання аж до XX століття.
Для матерії вказувалися конкретні характеристики: існування маси, непроникність, тобто передбачалося, що існують не тільки неподільні «цеглинки світобудови», а й певні абсолютні властивості притаманні всьому світобудови.
Таке трактування пережила кризу наукової революції початку XX століття. При наукової революції виявилося, що реальний світ різноманітний і не існує властивостей притаманних усім без винятку об’єктах.

У цей період поширився інший поджод до трактування матерії. Він існує ще з XVIII століття, але найбільшого обгрунтування він отримав в марксистській філософії.
Суть його в тому, що в основу категорії матерії, в основу осмислення єдності світу були покладені суб’єктивно – об’єктивні відносини, узяті в найбільш загальній формі. Оскільки світ нескінченно різноманітний, то оцінити його можна відносно нашої свідомості («матерія – дана реальність через відчуття»).

Вона вказує на різноманіття світу і є антидогматичного. У принципі можливо визначити матерію як нескінченну сукупність об’єктів, здатну виявляти себе у взаємодії.
Здатність об’єкта відбиватися у свідомості, є окремий випадок прояву загальної характеристики реального буття. При цьому матеріальний світ залишаючись нескінченно різноманітним виявляє деякий внутрішню єдність. Ця єдність виявляється в тому, що всі об’єкти за певних умов вза їм оп ре обертаються одне в одного.

Взаємодіючи об’єкти проводять зміни одне в одному, тому світ взаємодіє об’єктів це світ, що змінюється і вся сукупність змін, що відбуваються у філософії позначається поняттям руху.
Реальний рух матеріально, так як це є процесом зміни матеріального світу. Рух абсолютно в тому сенсі, що вона існує завжди, так як немає зміни об’єктів і воно нескінченно різноманітне. Рух об’єктивно суперечливо, бо будь-який об’екг одночасно і «прибуває» і «змінюється». Загальне взаємодія і мінливість є найважливіша характеристика «буття».
Протягом XX століття картина світу зазнала глибокі зміни. У класичній науці світ представлявся як побудований:
з незмінних цеглинок;
на однозначних причинних зв’язках.
Світ представляється гігантської машиною і один з наслідків такого погляду, це нездатність світу до саморозвитку, немає випадковостей, немає людської свободи.
Перегляд цієї картини світу зажадав уточнення або зміни традиційних філософських категорій, в яких відображені загальні зв’язку.

Посилання на основну публікацію