Поняття «інформація». Інформатизація: тенденції в зміні свідомості, мислення, культури

Філософські визначення поняття «інформація» відрізняються надзвичайної суперечливістю аж до полярності. На одному полюсі-безмежний панінформізм (вдалий вираз проф. А.В. Соколова), на іншому – цілковитий інформаційний нігілізм. Між ними – визнання інформації третім атрибутом матерії, рівнозначним речовині і енергії; твердження про незалежність інформації від якого б то не було матеріального носія; трактування її як тонкоматеріальной структури з незвичайними для фізичного світу властивостями; визнання в одному випадку первинності інформації та вторинності матерії, а в іншому – матеріальності інформації і т.д..

Найбільш експресивно затверджуються дві точки зору – панінформістская і негінформістская.
Першу впроваджує президент Міжнародної академії інформатизації І.І. Юзвішина. Інформація, згідно з його твердженням, «фундаментальний генералізаціонно-єдиний безначально-нескінченний законопроцесс резонансно-сотового, частотно-квантового та нульсінгулярного самоставлення, самовідображення, відносини, взаємодії, взаємоперетворення, взаімосохраненія (у просторі та часі) енергії і руху на основі матерізаціі і дематерізаціі в вакуумосферах і матеріосферах Всесвіту».
Прямо протилежна стосовно викладеної концепція інфонігілізма, відповідно до якої поняття інформації є пусте безліч, оскільки інформацію неможливо ідентифікувати
Інформація в сутності є надбання тільки суб’єктивного свідомостей, за його межами інформації не існує. Онтологічно інформація є суб’єктивна реальність.

Це твердження цілком узгоджується з досягненнями сучасної психології. Філософи теж визначають свідомість як здатність людини оперувати образами соціальних взаємодій, дій з предметами, соціальних і культурних зв’язків, відокремлених від безпосередніх контактів з людьми і актів діяльності, розглядати ці образи в якості умов, засобів, орієнтирів своєї поведінки. Свідомість є суб’єктивний образ об’єктивного світу, суб’єктивна реальність.
Інформація, котра пішла в глибини свідомості, називається пам’яттю.

Посилання на основну публікацію