1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Філософія

Філософія

Реферати, конспекти лекцій з філософії

Зачатки філософської думки на Близькому Сході

0 коментарів

Колискою філософської думки сучасної цивілізації стали країни Стародавнього Сходу: Месопотамія, Єгипет, Вавилон. Розвиток землеробства і іригації, будівельна діяльність в країнах Стародавнього Сходу, розвиток ряду інших галузей виробництва, відділення розумової праці...

Джерела формування філософської думки

0 коментарів

Зачатки філософської думки вже існували в умовах первісно-общинного ладу. Однак вперше як одна з форм суспільної свідомості філософія склалася в рабовласницьких державах Стародавнього Сходу. У первісному суспільстві люди ще не...

Предфілософія

0 коментарів

Назвемо духовне джерело філософії предфілософією. У найширшому сенсі слова Предфілософія - сукупність розвиненої міфології і початків наук (математики, астрономії, фізики, медицини). Така Предфілософія - по суті дофілософська парафілософія. Про парафілософію...

Філософія і парафілософія

0 коментарів

По відношенню до філософії вся інша частина ідеологічної надбудови, не перестаючи від цього існувати сама по собі, виступає в якості парафілософії (як «близько філософія»). У парафілософіі тому помітні дві частини:...

Послідовність і прогрес у розвитку філософських вчень

0 коментарів

Історія матеріальної і духовної культури людства грунтується на успадкуванні досягнень попередніх поколінь. Історія науки, в тому числі і філософія, також немислима без передачі естафети знань від одного покоління до іншого....

Дивергентність філософського розвитку

0 коментарів

Різноманітність філософських вчень, окремих положень веде до принципових розбіжностей, тобто до тенденції теоретичного розвитку ідеї в різних, іноді взаємовиключних напрямках. Такий процес називається дивергенцією (розбіжністю ознак). В процесі розбіжності відмінності...

Єдність історико-філософського процесу

0 коментарів

У філософії здавна ведуться суперечки між прихильниками концепції єдності історико-філософського процесу і тими, хто абсолютизує особливе, специфічне і дотримується точки зору замкнутих, ізольованих культур. На користь справедливості концепції єдності світового...

Компаративістський підхід філософії

0 коментарів

У 90-х роках ХХ ст. активно проявляється компаративістський (порівняльний) підхід в дослідженні історико-філософських текстів. Широке поширення компаративістики пояснюється багатьма факторами. У сучасних умовах все частіше чути судження про те, що...

Метод історії філософії

0 коментарів

Історико-філософське знання - особливий рід знань - знань історії ідеї. Специфічність його в тому, що, по-перше, історико-філософське знання - це знання не про природні або соціальних об'єктах, а про ідеї;...

Типологізація філософських вчень

0 коментарів

1. Перший з них - гносеологічний. Матеріалізм або ідеалізм? Як би не були пов'язані спільними історичними долями ці два основних напрямки в філософії, у кожного з них є ще й...