Основні розділи філософії

Можливостей співвідношення зі світом у людини багато і тому всередині філософського знання виявляють кілька розділів. Кожен розділ – це погляд на певний ракурс взаємодії світу і людини. Розглянемо їх.

Перший, мабуть, основний розділ філософського знання – це онтологія, або теорія буття.

Людина живе у світі, наповненому різноманітними речами, довготривалими і одноденними, живим і неживим. Вони народжуються і зникають, руйнуються і відтворюються. Тому вже у стародавніх мислителів виникало питання: чи є за метушливим мельканням окремих предметів якась єдина основа, яка робить їх все існуючими, дозволяє їм взаємодіяти і з’єднуватися. Для позначення джерела існування, того початку, яке дає будь-якій речі можливість бути, існувати, і виникло поняття Буття.

Онтологічні проблеми – це проблеми об’єктивного буття дійсності:

 • матеріальної;
 • духовної;
 • соціальної;
 • інтелектуальної.

Того непорушного фундаменту, на якому надбудовується повсякденна реальність, дана нам через органи чуття.

Другий найважливіший розділ філософії – теорія свідомості і теорія пізнання – гносеологія.

Вже в античних авторів ми знаходимо складні міркування про те, яким же чином людина отримує враження про зовнішній світ, правдиві вони чи хибні, чи можна взагалі пізнати істину.

Гносеологія тісно пов’язана з онтологією. Якщо для давньоіндійської ведичної філософії світ влаштований так, що в ньому панує ілюзія (майя), то, природно, вчений ніколи не пізнає світ, він завжди буде кружляти в колії ілюзорних уявлень. Істина доступна тільки тим, хто займається йогою, і може «входити» у світ ілюзій.

Однак інші філософи, наприклад, німецький філософ Гегель (1770-1831) вважав, що розум – це справжня сутність буття. Всі речі в собі розумні, логіка – їх справжня природа, і якщо ми будемо наполегливо розвивати своє теоретичне мислення, то неодмінно подружимося з істиною. Як бачите, таке розуміння буття робило Гегеля оптимістом у питаннях пізнання.
Теорія свідомості – набагато більш юне придбання людства, ніж гносеологія. Вона розглядає свідомість як особливу дійсність, що володіє іншими законами, ніж природна реальність.

Третій суттєвий напрямок філософської думки можна назвати аксіологія і екзистенційні проблеми.

Дуже складно, чи не так? Але без цього не обійтися. Адже ніхто не непритомніє від того, що фізичний прилад називається «синхрофазотроном», а хімічна сполука «діоктілсульфосукцінатом натрію». Від гуманітарних же дисциплін всі чомусь чекають простоти, в той час як складніше людини і свідомості нічого немає (А. Ейнштейн зауважив якось, що таємниця атомного ядра є дитяча гра в порівнянні з таємницею дитячої гри). Аксіологія – це теорія цінностей. У житті ми всьому даємо оцінку, співвідносячи предмети і явища зі своїми інтересами і поглядами. Те, що отримує стійку позитивну оцінку, що володіє великим значенням для нас і становить цінність.

Слово «екзистенція» (ті, хто сильний у французькій та німецькій мовах, його знають) означає «існування». Йдеться про проблеми нашого повсякденного існування, буденне життя. Це проблеми людського розуміння і нерозуміння, самотності, страху, любові. Тому можна стверджувати, що всі проблеми пов’язані з людським існуванням можна і потрібно розглядати в аксіологічному (ціннісному) аспекті.

Четверта гілка древа філософського знання, органічно переплітається з тим, про що вже було сказано, це філософська антропологія і теорія культури.

Антропологія – це прагнення з’ясувати місце людини у світі, встановити її особливу якість, що відрізняє її від тварин, виявити родову сутність людини. «Хто ми, куди ми йдемо, яке наше призначення у Всесвіті?» – ось питання, що займають уми філософських антропологів. І з цими питаннями ув’язана тема культури.

Філософське розуміння культури передбачає, принаймні, два сенсу. Перший – оцінний (культурний – некультурний), другий – проблеми культур різних народів. Культурологія як філософська дисципліна, вивчає питання виникнення, становлення, розвитку та виявлення закономірностей існування культури в усіх її проявах, її структурну організацію елітарної і масової культури та інші.

Важливе значення набула в сучасному світі методологія, як, самостійний розділ філософського вчення про світ, пов’язаний з філософією науки. Якщо гносеологія стурбована тим, чи можна пізнати світ, то методологія, як вчення про метод пізнання безпосередньо звернена до того, що треба робити, щоб пізнавати добре і правильно. Тобто, вона розробляє найбільш успішні способи мислення, щоб учений йшов вперед, не блукав у темряві.

Філософія науки розглядає роль науки і науковців в сучасному світі. Для філософа наука є одним із способів отримання знання про світ. Тому наука, її можливості і ціннісний потенціал, безсумнівно, повинні бути вивчені і осмислені.

Крупним розділом філософії виступає соціальна філософія та філософія історії. Соціальна філософія розглядає внутрішню організацію суспільства, його співвідношення з природою, взаємини між соціальними групами, становище і роль особистості в конкретному соціальному організмі.

Філософія історії звертає увагу дослідників на проблему:

 • рухомих сил історії;
 • її джерел;
 • цілей;
 • початку і кінця.

Наступний кут зору філософії на світ – філософія релігії. Релігія теж прагне відповісти на питання:

 • «у чому сенс життя?»;
 • «як влаштований світ?».

Але її відповіді заздалегідь визначені Святим письмом і релігійними догмами. Однак, релігія не зводиться тільки до культу і обрядовості. Вона має ідейну, власне світоглядну сторону, навколо якої і розгортаються філософські дебати. Над коментарями Священного писання сторіччями б’ються блискучі уми, витлумачуючи кожну фразу. Черговий вік приносить новий погляд, нове тлумачення, спростування колишніх позицій.

Як і будь-яка область людського знання, філософія має свою історію.

Історія філософії – перший розділ філософського знання, який показує бажаючим осягнути філософію її минуле.

Історія філософії показує нам динаміку осягнення світу людиною, виділяє її основні етапи, їх специфічні риси. Вивчаючи історію філософії, ми проходимо весь шлях, по якому вже пройшло людство в пошуках відповіді на питання, поставлені самим людським існуванням і прагненням осягнути навколишню дійсність.

Два останніх (звичайно ж, за ступенем перерахування, а не за значимістю!) значних розділів філософії – це етика і естетика. Етика – філософська теорія моральності, яка вивчає людські звичаї і як вони співвідносяться з уявленням про належне. Етику цікавить, звідки береться переконання, що ми повинні бути добрими, вона з’ясовує, що таке:

 • обов’язок;
 • совість;
 • вина;
 • чому відповідальність – неодмінний супутник волі.

Вивчення етики допомагає людині краще розібратися в самому собі і в своїх відносинах з іншими людьми.

І, нарешті, естетика – це теорія прекрасного.

Естетика аналізує прекрасне і в житті, і в мистецтві, задається питанням, де мешкає краса, у світі самому або ж у нашій свідомості, прагне з’ясувати внутрішні закони естетичного.

Потрібно зауважити, що багато гуманітарних та природничіх наук пов’язані з філософією, переплітаються з нею. Але це відбувається там, де ці наукові дисципліни піднімаються над конкретним матеріалом і роблять узагальнення високої сили, що охоплюють «людину взагалі», «світ взагалі» у їх взаємодії і взаємопроникненні.

Посилання на основну публікацію