Огюст Конт про позитивізм

Огюст Конт вважає, що коли соціальна мораль підніметься на ступінь позитивної науки, тоді сукупність наук – філософія – теж стане позитивною. Позитивна філософія не є окрема наука – це є синтез, систематичне впорядкування людського знання. Вийшовши з наук, позитивна філософія не має іншого методу, крім методу наук, т. Е., Досвіду в з’єднанні з індукцією. Вона, крім того, являє філософію в справжньому значенні цього слова, так як її предмет – сукупність феноменів, всесвіт. Працювати над цією сукупністю, упорядковувати всю цілість людського знання так, аби володіти всіма його нитками, зробити науки філософськими, а філософію наукової, дати першого єдність, якого їм досі бракувало, повернути останньої то чарівність, яке відняли у неї її недавні помилкові кроки – така в очах Конта завдання позитивізму.

Царство метафізики приходить до кінця, і якщо серйозні мислителі тепер від неї відвертаються, то це тому, що вона ніколи не була наукою і складалася, і в давнину, і в новий час, лише в безперервному створенні гіпотез, геть позбавлених характеру міцності. Системи, які створила метафізика, не збігаються навіть у самих основах своїх концепцій. Історія наук є постійний прогрес, де один раз здобуте залишається назавжди; в метафізиці навпаки постійні коливання, вічні зміни. Метафізика, без сумніву, мала своє історичне призначення, яке вона з честю виконала. У Греції вона зруйнувала політеїзм і замінила йогомонотеїзмом. У християнському світі вона була матір’ю єресей, помалу похитнути і перестроивших догматичну систему католицизму. Але роль ця, негативна і критична, тепер виконана, і безплідність двотисячолітніх спроб метафізики, порівняно зі швидкими і міцними успіхами позитивних наук ясно показує, за твердженням Конта, що вона представляє лише перехідну форму в історії людського духу, яка завершиться торжеством позитивізму.

Посилання на основну публікацію