Можливість і дійсність

Процес розвитку – це діалектична єдність можливості і дійсності. Можливість органічно пов’язана з дійсністю. Вони взаімопронікаеми. Дійсність – це актуальне буття, тобто все реально існуюче (у порівнянні: потенційне буття – це те, що було і те, що буде). Можливість виступає однією з форм дійсності, як потенційна дійсність. Можливість – це такий процес руху до дійсності, тенденції виникнення і розвитку якого вже є в наявності, але він ще не став реальністю. Г. Гегель характеризував можливість, як «якийсь абстрактний момент дійсності». Можливість – потенційне буття, майбутнє, елементи якого містяться в сьогоденні. Включаючи в себе сторони, тенденції об’єктивної дійсності, можливість служить розгляду цієї дійсності у зв’язку з її розвитком і за наявності певних умов стає новою дійсністю. Діалектика можливості і дійсності полягає в тому, що обумовлена ​​можливість, ставши дійсністю, відразу ж відкриває спектр нових можливостей.

Посилання на основну публікацію