Мікроскопічна будова деревини хвойних і листяних порід

Деревина хвойних порід має певну мікроструктуру, яку можна встановити, застосовуючи мікроскопи, а також хімічні та фізичні методи дослідження Деревина хвойних порід відрізняється від листяної порівняно правильним будовою і простотою. У структуру деревини хвойних порід входять так звані ранні та пізні трахеіди.
Як встановлено дослідженнями, ранні трахеіди виконують функцію провідників води з розчиненими в ній мінеральними речовинами, яка надходить від коренів дерева.
Трахеїди мають форму сильно витягнутих волокон з ко-сосрезаннимі кінцями. Дослідження показали, що в зростаючому дереві тільки останній річний шар містить живі трахеіди, а решта – мертві елементи.
В результаті досліджень виявлено, що серцевинні промені утворені паренхімними клітинами, за якими поперек стовбура переміщаються запасні поживні речовини і їх розчини.
Ці ж паренхімні клітини беруть участь в утворенні вертикальних і горизонтальних смоляних ходів. Вертикальні смоляні ходи в деревині хвойних порід, виявлені в пізній зоні річного шару, утворені трьома шарами живих і мертвих клітин. Горизонтальні смоляні ходи виявлені в серцевинних променях.
За результатами досліджень професора В. Є. Віхрова, деревина сосни має таке мікроскопічну будову:
1) поперечний розріз;
2) радіальний розріз;
3) тангенціальний розріз.

Як встановлено дослідженнями, мікроструктура деревини листяних порід в порівнянні з хвойними має більш складну будову.
У деревині листяних порід судинні та волокнисті трахеіди служать провідниками води з розчиненими в ній мінеральними речовинами. Цю ж функцію виконують і інші посудини деревини. Механічну функцію виконують волокна лібриформу і волокнисті трахеіди. Ці судини мають форму довгих вертикальних трубок, що складаються з окремих клітин з широкими порожнинами і тонкими стінками, причому судини в загальному обсязі листяної деревини займають від 12 до 55%. Найбільшу частину обсягу листяної деревини становлять волокна лібриформу як основна механічна тканина.
Волокна лібриформу являють собою витягнуті клітини з загостреними кінцями, вузькими порожнинами і потужними стінками, що мають щілиновидні пори. Волокнисті трахеіди, так само як і волокна лібриформу, мають товсті стінки і малі порожнини. Крім того, виявлено, що серцевинні промені листяної деревини об’єднують основну частину паренхімних клітин, причому обсяг цих променів може досягати 28-32% (цей показник відноситься до дуба).

Посилання на основну публікацію