1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Філософія
  3. Людина як предмет філософського аналізу

Людина як предмет філософського аналізу

У цій частині курсу лекцій буде розглянуто одне з найбільш захоплюючих питань філософії – філософська антропологія. Предметом її вивчення є три групи проблем:
• система приватних наук про людину;
• загальна теорія людини;
• світоглядне вчення про людину.
Необхідно відзначити, що ці групи проблем мають різну ступінь розробленості і філософське осмислення.
Приватні науки про людину – ця група проблем не є прямою функцією філософії, так як людину вивчають різноманітні за своїм предметам науки: анатомія і фізіологія, психологія і соціологія, акмеологія та геронтологія, Ювенологія і іммортологія, біомеханіка і ергономіка та ряд інших. Тут філософський акцент може бути зроблений на двох великих комплексах: перший, науки про статиці, про будову, про конституцію людини; другий, науки про динаміку, про функції людини.
Загальна теорія людини – цей комплекс знання знаходиться в стадії становлення. Тому філософії доводиться брати на себе функції осмислення всієї цієї проблематики і чекати коли складеться антропономія як самостійна наука про людину і її навчальний предмет – загальна теорія людини.
Світоглядне вчення про людину – це пряме завдання філософії, метою якої є осмислення людини, її якостей, його місця у всесвіті, перспектив його розвитку та вдосконалення.

ПОДІЛИТИСЯ: