Логіка Гегеля – коротко

Зокрема, логіка Гегеля підрозділяється на вчення про буття, сутність і поняття, причому в першій частині досліджуються поняття якості, кількості і заходи, в другій – сутності, явища і дійсності, в третій – суб’єктивності (поняття, судження, умовивід), об’єктивності ( механізм, хімізм, телеологія) та ідеї (життя, пізнання і абсолютна ідея). Початок логіки Гегеля дає прекрасний приклад його діалектичного методу: якщо відволіктися від всякого певного змісту думки, то у нас залишиться саме загальне і невизначене поняття, від якого більш відволіктися неможливо – буття. Воно позбавлене всякого змісту і якості, воно порожньо і, як якесь, одно небуття. Таким чином, буття переходить у небуття, думка про буття мимоволі призводить до протилежного поняттю небуття. Перехід небуття в буття, об’єднання обох є биваніе, в якому протиріччя між буттям і небуттям знято. Але при найближчому розгляді биваніе, подібно буттю, виявляється одностороннім, збудливим суперечне поняття і т. д.

Посилання на основну публікацію