Концепція Вільгельма Дільтея

Відомий німецький філософ Вільгельм Дільтей вважається по ряду займаних ним позицій продовжувачем філософської спадщини Георга Гегеля. Але гегелівському вченню про закономірний прогресивний розвиток філософії Вільгельм Дільтей протиставив концепцію анархії філософських систем. Різних епох відповідають різні світовідчуття, що відображають зміст різних філософських вчень. Вільгельм Дільтей стверджував, що історично різні філософські вчення прагнуть осягнути те, що знаходиться в потоці історичних змін, відгадати загадку буття, зрозуміти сенс людського життя.

Оригінальні філософські системи мають конкретно-історичний характер і заперечують відповіді філософських вчень, які змагаються з ними, на конкретні питання епохи, періоду, етапу історії. Навіть відносну єдність всіх філософій анітрохи, на думку Дільтея, не скасовує анархії філософських систем.

Послідовник Вільгельма Дільтея філософ Форст Кренер, розвиваючи історико-філософську концепцію, стверджував, що справжній скандал філософії в анархії філософських систем полягає в тому, що філософські погляди і їх жорстока боротьба складають дві сторони одного процесу.

Посилання на основну публікацію