Класифікація наук Конта – коротко

Досліджуючи порядок, в якому науки здійснили свій перехід з однієї стадії в іншу, Огюст Конт прийшов до своєї чудової класифікації наук.

Розглядаючи різні науки, можна, на думку Конта, помітити, що вони природним чином розташовуються в порядку зростання складності при спадної спільності, так що кожна залежить від істин всіх попередніх їй наук, плюс ті істини, які належать лише їй самій.

Наука про число (арифметика і алгебра) є наука, яка займається явищами найбільш простими і найбільш загальними. Її істини найвірніші і залежать тільки від самих себе. Її можна вивчати незалежно від всякої іншої науки. Вона є, отже, основна наука і, в деякому роді, перший філософія. Потім слід геометрія, що припускає закони числа – її можна вивчати, не потребуючи попередньому знанні якої-небудь іншої науки, крім арифметики. Третє місце займає в класифікації Конта раціональна механіка, залежна від науки про числі й від геометрії, до яких вона додає закони рівноваги і руху. Істини алгебри і геометрії були б навіть тоді правильні, якби закони механіки були іншими. Арифметика, алгебра, геометрія аніскільки не залежать від механіки, але остання істотно залежить від наук числа і протягу. Наука числа (арифметика і алгебра), геометрія і раціональна механіка утворюють разом науку математики, науку загальну, єдину підставу всякої природної філософії.

До математики примикає астрономія, область якої Огюст Конт обмежував планетами Сонячної системи. Істини астрономії залежать від істин арифметичних, геометричних і механічних, але сама вона не чинить на них ніякого впливу, але приєднує до них групу нових фактів: факти тяжіння.

За астрономією слід фізика, залежна не тільки від наук математичних, а й від астрономії, як земні явища зазнають впливу від рухів землі і небесних тіл. До складу фізики класифікація Конта включає барології або науку o тяжкості, перехідну між астрономією і фізикою, термологію або науку про теплоту, акустику, оптику і електрологію, що зв’язує фізику і науку, безпосередньо за нею наступну в сходах нашого пізнання – хімію.

До законів фізики, особливо до законів термологіі і електрологіі, від яких вона істотно залежить, хімія додає власні закони.

Біологія збільшує закони попередніх наук групою законів, властивих тільки їй.

Нарешті на вершині сходів наук варто, по філософії Конта, соціальна фізика або соціологія, яка теж залежить від усіх попередніх наук, але додає до них нові дані. Справді, закони життя органічної та тваринної, так само як і закони неорганічної природи впливають на людське суспільство, діючи або прямо на життя, або визначаючи фізичні умови, в яких розвивається суспільство.

Посилання на основну публікацію