Гуманізм у філософії – що це таке

Як термін, слово «гуманізм» почало вживатися на початку XIX століття німецьким педагогом Ф. Нітхаммер. У перекладі з латині humanus – людський, людяний.

Гуманізм у філософії – це тип світогляду, де в центрі стоїть людина зі своїми вчинками і досягненнями, мріями і бажаннями, поведінкою і відносинами.

Особистість людини проголошується самоцінною. На чолі кута ставляться людську гідність і свобода незалежно від соціальної ролі.

Спробуємо коротко виділити основні принципи гуманізму.

  • Людина – найвища цінність. Усвідомлення світу можливо тільки через усвідомлення себе.
  • Людина дорівнює людині, а також природі, суспільству, навіть Богу.
  • Людина – творить себе сам, але неможливо обмежити доступ сутність людини.
  • Можливості самовдосконалення особистості безмежні.
  • Благо особистості – мета будь-якої діяльності.

Іммануїл Кант сформулював принцип гуманізму так:

«Ставтеся до людини завжди як до мети, але ніколи – як до засобу».

Звичайно, гуманістичні ідеї прийшли до нас із давнини. Ще в I столітті до н. е. Цицерон використовував термін «humanitas», або людяність, маючи на увазі під цим виховання людини з метою його підвищення.

Етика (що це таке?) Найбільших світових релігій багато в чому спирається на принципи людяності. Але все ж, як культурне протягом гуманізм зародився в епоху Відродження. Економічні і соціальні зміни, розквіт міст породили абсолютно нове сприйняття світу і людини в ньому.

Посилання на основну публікацію