Філософія Платона

Платон прославився не тільки тим, що він перший філософ, про кого ми можемо судити за його власними працям, а не за спогадами і цитат послідовників, а й тим, що він вперше в історії філософської думки поставив питання про співвідношення духу і матерії.
Першим учителем Платона був Кратил. Пізніше філософ став одним з учнів Сократа. Практично всі твори Платона написані у формі діалогу між історичними і іноді вигаданими персонажами.
Згідно з Платоном, істинне знання не можна передати через слово або чуттєве сприйняття; необхідно привести учня за допомогою маєвтичний діалогу до самостійного вилучення істини. Усі ранні платонівські діалоги показують практику очищення від невірних думок (формально це представлено у вигляді логічного спростування помилкової думки). При тому, що у своїх працях він спростовує неправильні дефініції, Платон не дає і правильного визначення, оскільки співрозмовник повинен прийти до нього самостійно. До того ж справжня ідея не може бути виражена в логічному визначенні.
Важливе місце у вченні Платона займає тема любовного потягу (еросу). На думку філософа, тілесна любов істотно звужує кругозір людини, яка, з одного боку, прагне лише до задоволення, а, з іншого, відчуває бажання поневолити, а не зробити вільним. У той же час він вважає, що тільки людська любов може дати таке безумовне благо, як свобода; що стосується людського пізнання, то тут свободою може наділити філософія. Оскільки любов і філософія нероздільні, то Платон впевнений, що зробити перші кроки на філософському шляху допомагає любов: людина стикається з подивом – початком філософії. Завдяки любові людина отримує можливість зрозуміти, чому глибоке почуття і особисте переживання не можна виразити буденними словами.
Філософія Платона лягла в основу формування і розвитку багатьох інших філософських шкіл (не тільки в античності, але і в наступні століття), вплинула на розвиток західноєвропейської філософії. Аристотель склався як філософ у школі, заснованій Платоном, і, так само, як вчитель, надав серйозний вплив на подальший розвиток філософської думки.

Посилання на основну публікацію