Демографічна структура

Даний підхід до соціальної структурі передбачає звернення до поняття народонаселення як безперервно відтворюючої себе сукупності людей. В даному випадку народонаселення виступає категорією позначає найперша умова розвитку суспільства. Від стану народонаселення залежать темпи розвитку суспільства в цілому. Аналіз стану народонаселення дозволяє, використовуючи важелі нормативно-правової сфери, регулювати цілий ряд соціальних процесів. Такі демографічні показники як загальна чисельність населення, його щільність, темпи зростання, половозрастная структура народонаселення, стан психофізичного здоров’я та міграційна рухливість здатні вплинути на стратегію розвитку суспільства.
Загальна чисельність населення є показником тенденції суспільства до прискорення або уповільнення темпів розвитку. Держави з високою чисельністю населення є стабільними в області економіки, проте надзвичайно висока чисельність населення тягне за собою проблеми соціального плану, пов’язані із забезпеченням повноцінним харчуванням, медичним обслуговуванням, транспортні та екологічні проблеми. Низька чисельність населення так само має негативні наслідки – відсутність здорової конкуренції на ринку робочої сили веде до зниження темпів економічного розвитку у сфері промислового виробництва, що позначиться і на соціальній сфері, зокрема, низький рівень чисельності народонаселення в сучасній Росії починає позначатися на пенсійне забезпечення. Своєчасна діагностика і виявлення тенденцій дозволяє суспільству регулювати темпи зростання народонаселення. Цей показник в рамках демографічної структури відноситься до числа демографічних факторів, найбільш активно впливають на економіку. Розумна політика в галузі регулювання темпів зростання народонаселення не повинна орієнтуватися на максимум або мінімум. Вкрай небезпечно таке соціальне явище як депопуляція, коли смертність перевищує народжуваність.
Найбільш важливим демографічним показником є ​​половозрастная структура населення. Порушення пропорцій чоловічої та жіночої частин народонаселення, збільшення частки нездатних до дітородіння вікових груп веде до зниження темпу зростання населення, що в свою чергу, призведе до нестабільності в економіці і соціальній сфері, оскільки збільшується частка непрацюючих, зміст яких відволікає фінансові кошти з суспільного виробництва. Ну а що таке дефіцит «женихів» і «наречених», добре знають жителі текстильних центрів Росії, нафтовики Півночі і мешканці безлічі військових містечок.
Від того, як складається міграційна рухливість населення, залежить вирішення тільки що позначених соціальних проблем. А якщо серйозно, то міграційна рухливість населення є фактор позитивний, оскільки стає можливим регулювання рівномірного розподілу населення в соціальному просторі. Дані цього зрізу демографічної структури сприяє перерозподілу народонаселення між трудоізбиточние і праце-недостатніми регіонами, що відіб’ється на щільності народонаселення.

Посилання на основну публікацію