Аристотель про душу

Всі живі істоти землі володіють власною ентелехией – душею. Аристотель у своїй філософії підрозділяє душі на три види: харчується (рослинна), яка відчуває (тваринна), і розумна (людська). Як будь-яка форма не може існувати без матерії, так і душа не має буття без тіла. Втім, останнє твердження Аристотель, судячи з усього, відносив лише до перших двох видам душі, а третю, розумну, її сторону, сопричасну Богу, він у деяких уривках визнає безсмертною.

Людську волю Аристотель рішуче вважає вільною.

Посилання на основну публікацію