Анаксимандр як учений

Анаксимандр був не тільки філософом, але і вченим. Він ввів у
вживання «гномон» – елементарні сонячний годинник, які були відомі раніше на Сході. Це вертикальний стрижень, встановлений на розміченій горизонтальній площадці. Час дня визначалося по напрямку і довжині тіні. Найкоротша тінь протягом дня визначала опівдні, протягом року – літнє сонцестояння, найдовша тінь протягом року – зимове сонцестояння. Анаксимандр побудував модель небесної сфери – глобус, накреслив географічну карту. Він займався математикою і «дав загальний нарис геометрії».

Посилання на основну публікацію