Філософія
✅Вчені Стародавньої Греції
Стародавня Греція, попри свої невеликі розміри, була одним з провідних держав Стародавнього світу по частині науки і освіти. Греки дали...
Особливості науки Нового часу
Епоха Нового часу Новий час – це період, в який були здійснені буржуазні революції і Великі географічні відкриття, йшло формування...
Механіцизм як філософський принцип
Механіцизм - це філософський світогляд і метод пізнання світу, згідно з яким в основі будь-якого явища лежать механістичні принципи і...
Критика моралі у філософії Ф. Ніцше
Мораль – це характерні для певного суспільства договірні уявлення про добро і зло, а також пов'язані з ними норми поведінки....
Гілозоїзм в філософії
Гілозоїзм і антична філософія Гілозоїзм - це філософська концепція, що заперечує межі між живим і неживим і вважає всю матерію...
Поняття суспільного договору
Поняття суспільного договору Суспільний договір – це теорія, яка пояснює, як сформувалося громадянське суспільство і держава як угоди між усіма...
Структура філософії мови
Структура філософії мови як прикордонної наукової дисципліни Структура філософії мови - це сукупність її основоположних аспектів, які опосередковані специфікою суб'єкта,...
Суспільство як форма соціального відтворення
Соціальне відтворення - це циклічний процес відтворення суспільної системи у всіх її компонентах, а також її розвитку через модернізацію цих...
Філософський аналіз
Аналіз як метод філософії У перекладі з давньогрецької мови поняття «аналіз» означає «розчленування», «розкладання». Протилежним за значенням терміном є слово...
Філософія Рене Декарта – коротко
Французький дворянин, надихнувшись роботами своїх сучасників, хотів розробити універсальний метод наукового пізнання життя. У своїх трактатах він використовував антисхоластичні метод,...
Показати ще

Філософія

Реферати, конспекти лекцій з філософії