1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Філологія
  3. Сенс як основа тексту

Сенс як основа тексту

Підстава для існування тексту – наявність в ньому сенсу. Смисли – це те, що робить знакову систему текстом [Налімов 2000: 16].
Сенс слова, пише Л. С. Виготський, являє собою сукупність всіх психологічних фактів, що виникають у нашій свідомості завдяки слову. Сенс слова виявляється динамічним, текучим, складним утворенням, яке має кілька зон різної стійкості. При цьому значення є тільки одна із зон того сенсу, який набуває слово в контексті мови. Зона ця найбільш стійка, уніфікована і точна. Слово, продовжує психолог, в різному контексті легко змінює свій сенс. На відміну від сенсу, значення нерухомо і незмінне і при всіх змінах сенсу слова в різному контексті залишається стійким [Виготський 1982: 346]. Слово, узята окремо і в лексиконі, володіє одним значенням, яке є тільки потенція, що реалізується в живій мові, в якій це значення є тільки каменем у будівлі сенсу [Там само: 347]. Різниця між значенням і сенсом Л.С.Виготський демонструє на прикладі криловской байки «Бабка й Мураха». Слово попляши має певне і постійне значення (див. У словниках дієслово танцювати), але, завершуючи байку, воно означає «веселися» і «загинь» [Там само: 347]. У іменника чоловік є словникове значення, яке в конкретних мовних конструкціях переосмислюється. СР Не плач! Будь чоловіком! і Ось це чоловік! По-різному можна переосмислити фразу Жінка є жінка.
Між значеннями слів і смислами тексту існують складні діалектичні відносини: з одного боку, статичні значення слів, упорядкований синтаксис і однозначні граматичні категорії, а з іншого – складна, рухлива система семантичних полів, знаходять свої динамічні особливості в процесі комунікації.
Смисли не зводяться до суми значень слів у тексті, хоча породжуються ці смисли реальної комбінацією слів, звідси відомі «муки творчості», пошук необхідних слів («Ізводиш єдиного слова ради тисячі тонн словесної руди»).
У тексті не тільки розповідається, але й осмислюється. Смисли – це те, з чого створюються тексти за допомогою мови. Тексти – це те, що створено з сенсів за допомогою мови. Мова – це засіб, за допомогою якого з сенсів народжуються тексти [Налімов 2000: 283]. Зауважимо, що сенс притаманний не лише тексту, він може існувати в слові, пропозиції і навіть у Графема. Звідки беруться смисли? «Сенс словами надає певна практика», – відповідає філософ [Вітгенштейн 1994: 490].
Сенс – ключове слово філології. Сучасний філолог пише: «… Я дозволю собі філологію трактувати як всю область гуманітарного знання, що вивчає вираз смислів природною мовою» [Перцов 2009: 109].

ПОДІЛИТИСЯ: