Філологія

Неоднослойність тексту

0 коментарів
Для будь-якого уважного читача очевидна неоднослойніть як фундаментальна властивість художнього (можливо, й іншого) тексту. М. М. Бахтін розмірковує про два полюси тексту. З одного боку, говорить він, за кожним текстом...

Сенс як основа тексту

0 коментарів
Підстава для існування тексту - наявність в ньому сенсу. Смисли - це те, що робить знакову систему текстом [Налімов 2000: 16]. Сенс слова, пише Л. С. Виготський, являє собою сукупність...

Що таке текст

0 коментарів
Питання, що таке текст, поки не отримав однозначної відповіді. Звернемося до словників і довідковим виданням. Тлумачний словник повідомляє: «Текст - слова, пропозиції в певному зв'язку й послідовності, що утворюють якесь...

Текст у філології

0 коментарів
Отже, об'єктом гуманітарних і в їх числі філологічних наук є текст. Видатний російський філолог М. М. Бахтін у спеціальній роботі «Проблема тексту в лінгвістиці, філології та інших гуманітарних науках» писав...

Що об'єднує природні і гуманітарні науки?

0 коментарів
Відзначається, що в XX в. в природознавстві спостерігалися такі докорінні зміни світоглядного характеру, які співзвучні методологічним проблемам гуманітарних наук, і це зближує обидві галузі знання [Розов 2005: 23]. Криза предметоцентрізма,...

Різниця між природничими і гуманітарними науками

0 коментарів
Різниця природничих і гуманітарних наук обумовлено характером об'єкта дослідження. Здається, що проблема ідентифікації філології - наслідок невизначеності кордонів всього гуманітарного знання і - ширше - неопрацьованості класифікації суспільних наук в...

Об'єкт і предмет філології

0 коментарів
Відомо, що будь-яка область людського пізнання, що претендує на статус науки, повинна володіти (1) об'єктом; (2) предметом; (3) методологією і (4) метамовою (сукупністю понять і термінів, що описують результати пізнання)....

Філологія в класифікації наук

0 коментарів
До розуміння суті філології можна підійти з боку науковедческої таксономії - визначити місце філології серед інших областей пізнання. Відомо, що науки класифікуються з часів Аристотеля, який виділяв теоретичне знання -...

Що таке філологія

0 коментарів
Опитування на тему «Що таке філологія?» Старшокласників, студентів, осіб з вищою освітою і членів філологічних кафедр показує широкий розкид думок і майже повна відсутність у частини опитаних якого-небудь зв'язкового визначення...