Розділи етики

Теоретична частина вивчає різні аспекти моралі і моральності: їх історичний фактор, як вони виникли, як розвиваються, їх функціонування, зв’язаність між собою. Методологією теоретичної частини етики є знання, отримані в сфері психології, соціології, логіки та лінгвістики.

Нормативна етика шукає і задає принципи, які лежать або будуть лежати в основі поведінки. Її метою є підтримка моральних і етичних цінностей, норм і правил через доводи, аргументи і докази, які використовуються при формуванні нових переконань і цінностей.

Це не занудне читання моралі, а логічні суперечки, що залучають до себе навіть критично мислячих індивідів. Одним з інструментів нормативної етики є наділення принципів і положень або містичним (божественним), або природним смислами.

Прикладна етика вивчає окремі випадки морального вибору і поведінки, засновані на принципах, сформованих нормативним розділом. Дана дисципліна має безліч наукових розділів:

  • медичний;
  • професійний;
  • комп’ютерний;
  • ділової;
  • політичний;
  • екологічний;
  • юридичний;
  • соціальний;
  • біоетика.
Посилання на основну публікацію