Проблеми прикладної етики

Прикладна етика – форма теоретичного етичного знання, безпосередньо відображає моральні та етичні проблеми суспільства та індивіда. Прикладна етика проводить теоретичний аналіз і вирішує проблеми моралі. Основними проблемами прикладної етики є: смертна кара, евтаназія, аборти, трансплантація органів, егоїзм ринкової конкуренції, насильство та інші. Вони вважаються відкритими в силу того, що відносно їх неможливо дати однозначну відповідь на питання про морально гідні способи їх вирішення. Мова йде не просто про порушення загальноприйнятих моральних правил, а про відсутність таких правил.

Описуючи своєрідність відкритих проблем, слід вказати на їх наступні ознаки:

  • вони пов’язані з правовими та публічними сферами життя суспільства, які піддаються громадському регулювання і контролю. Сама їх наявність в якості проблем свідчить про підвищені моральні вимоги, пропонованих до діяльності індивідів або організацій;
  • осмислення відкритих моральних проблем не зводиться до вироблення певної моральної позиції. Воно вимагає спеціальних знань;
  • відкриті проблеми являють собою такі відступи від моральних вимог, які можуть мати моральне значення. Передбачається, що мова йде про ситуації, коли найкращий спосіб проходження моральної норми – відступ від неї, тому що в індивідуального життя неможливо всі її прояви підвести під єдині норми;
  • відкриті проблеми моралі хоч і мають спірний характер, не вирішуються шляхом виявлення невідповідностей прийнятому правилу.

Це прикладні і в цьому сенсі індивідуальні проблеми. А розуміння індивідуального і одиничного явища не може мати логічно зобов’язуючих формул. Тут істотна бездоганність не має самого рішення, а способу його прийняття. Невипадково тому практика відкритих проблем моралі в сучасних суспільствах пов’язана з діяльністю особливих етичних комітетів, покликаних обґрунтувати прийняті рішення і блокувати будь-які зловживання.

Слід також пам’ятати, що прийняття можливості існування відкритих проблем та їх неоднозначного, не узгоджується із загальними моральними нормами рішення може служити приводом для вже іншого роду зловживань. Виникає спокуса видати абсолютно очевидне з моральної точки зору явище суспільного життя за поодиноке явище і дати йому чітку моральну оцінку. Подібні «відкриті» моральні проблеми завдають шкоди культурі і суспільству і є приводом для їх деградації.

Посилання на основну публікацію