1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Етика

Етика

Походження і природа моралі

0 коментарів
В історії етики можна виділити три основні підходи до походження і природу моралі. 1. Релігійна етика стверджує в якості джерела появи моральних цінностей - норм, принципів, ідеалів, основних етичних категорій...

Поведінкові аналоги моралі в природі

0 коментарів
Теорія англійського натураліста Ч. Дарвіна (1809-1882) про еволюційне походження видів шляхом природного відбору привела до розробки нового підходу до проблеми зародження моралі і моральності. Дарвін пояснює походження морального почуття з...

Принцип громадських і індивідуальних відносин

0 коментарів
Справедливість - принцип, який регулює взаємовідносини між людьми як членами суспільства з приводу розподілу суспільних цінностей, якими є свобода, сприятливі можливості, доходи, знаки престижу і поваги. Аристотель, а разом з...

Етичний сенс щастя

0 коментарів
Щастя - стан тривалого задоволення від пережитої насолоди і повноти життя. Воно супроводжує кожен момент людського життя людини як прояви найвищої цінності. Тому воно тісно пов'язане з долею людини. Саме...

Свобода і відповідальність як основа моралі

0 коментарів
Свобода - моральна якість людини, наступного у своїх вчинках власної доброї волі і керується у своїх рішеннях моральними принципами. Свобода знаходить моральний характер за умови орієнтування особистості на чесноти. Моральна...

Совість як основа моралі

0 коментарів
Совість - здатність людини критично оцінювати свої думки, вчинки і бажання. Критика виходить з їх невідповідності належного. Совість є принципом морального виховання особистості. Борг - усвідомлення особистістю безумовній необхідності виконання...

Добро і зло

0 коментарів
Добро і зло - етичні поняття, які являють собою основне мірило моральності людського життя, показують полярність думок, почуттів і вчинків людей. Добро і зло пов'язані з духовним досвідом людини, завдяки...

Типологія моральних чеснот

0 коментарів
Типологія моральних чеснот - це віднесення чеснот до певного виду відповідно до їх сутності, спрямованістю, джерелом походження і метою формування. Залежно від джерела формування і природи чеснот Аристотель виділяє чесноти...

Добро як основа моралі

0 коментарів
Моральні якості, що становлять основу моралі, виражаються і закріплюються в різних видах чеснот. Доброчесність розуміється двояко: 1) як вираження узагальненого властивості людини - відповідати моральному ідеалу особистості; 2) як вираження...

Етика як частина духовного життя суспільства

0 коментарів
Духовне життя - сфера надіндивідуальної і нематеріальної реальності, виражена як невід'ємна частина особистості. Духовна сторона життя особистості корениться у відображенні та відтворенні нею об'єктивної реальності, а також у здатності до...