1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Етика

Етика

Проблеми прикладної етики

0 коментарів

Прикладна етика - форма теоретичного етичного знання, безпосередньо відображає моральні та етичні проблеми суспільства та індивіда. Прикладна етика проводить теоретичний аналіз і вирішує проблеми моралі. Основними проблемами прикладної етики є:...

Етичні погляди екзистенціалізму

0 коментарів
Екзистенціалізм - напрям у філософії ірраціоналізму, що розглядає принцип існування як основоположний у сфері людського буття. Екзистенціалізм виник напередодні Першої світової війни в Росії (Л. Шестов, Н.А. Бердяєв), після Першої...

Розвиток етики в Німеччині

0 коментарів
І. Кант бачив своєю метою створення раціональної етики, або теорії моральних понять, на противагу емпіричної етики або навчань про моральність, які були створені в XVIII в. англійськими та французькими мислителями....

Етичне вчення Аристотеля

0 коментарів
Вчення Аристотеля про моральність є практичною наукою про благо і щастя людини, що живе в суспільстві. Воно стало предтечею численних шкіл, що дотримуються принципів евдемонізма. Його мета - обгрунтування практичного...

Етика Стародавнього Китаю

0 коментарів
Етика Стародавнього Китаю формувалася під впливом суспільних процесів і провідних філософських вчень - даосизму, конфуціанства і моізма. Даосизм (школа Дао) - філософське вчення про Серединному або правильному шляху пізнання і...

Етика буддизма

0 коментарів
Буддизм - вчення, згідно з яким ніщо в світі не має субстанціонального існування і все в ньому минуще, тому всюди панує скорботу. Це вчення зародилося і проповідувалося близько 560-480 рр....

Громадське значення функції моралі

0 коментарів
Мораль - внутрішній регулятор поведінки людини, що налаштовує його на дотримання принципів людяності. Тому призначення моралі полягає в духовному освоєнні дійсності. Вона необхідна як надійний засіб орієнтації людини в сфері...

Моральний вчинок і відносини

0 коментарів
Моральна діяльність - показник суспільної значущості діяльності людини. Вона проявляється в наданні гуманітарної допомоги, в моральному проповідництві, моральному вихованні особистості і любові до людей. На неї поширюються моральні вимоги, і...

Критерії моральної оцінки

0 коментарів
Моральна оцінка - схвалення або засудження моральним свідомістю явищ суспільного і індивідуального життя. Моральна оцінка дозволяє встановити відповідність суспільних відносин і людського життя вимогам моралі. Виносячи моральну оцінку, людина часом...

Морально-етичний ідеал. Ієрархії цінностей

0 коментарів
Моральна свідомість - сукупність моральних понять і цінностей, характерних для певної історичної епохи. Воно характеризується здатністю все зробити об'єктом морального судження й оцінки, висловлює общеисторическую потреба у визнанні особистості в...