1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Етика

Етика

Основи підприємницької етики

0 коментарів
Підприємницька етика - сукупність норм поведінки підприємця і вимог, що пред'являються суспільством до його стилю роботи, характеру спілкування між учасниками бізнесу та їх суспільному вигляду. Вона включає наступні питання: пристосування...

Етичний сенс прийомів силового тиску

0 коментарів
У процесі встановлення ділових відносин або у професійній діяльності дуже важливо пам'ятати, що співробітник або діловий партнер, підлеглий або керівник є насамперед цілісною особистістю. Однак про це нерідко забувають, бачачи...

Маніпуляції, їх види та причини

0 коментарів

Маніпуляція - це форма міжособистісного спілкування у вигляді впливу на партнера по спілкуванню з метою досягнення своїх прихованих цілей.

Маніпуляція передбачає реалістичну оцінку і сприйняття особистих якостей і професійних можливостей...

Етичні правила бесіди з важкою людиною

0 коментарів
Психологічний клімат і моральні відносини в колективі є важливим фактором успішної діяльності. Однак не рідкісні і конфліктні відносини людей внаслідок їх несумісності, антипатичного один одному або безглуздість характеру. З метою...

Задоволення від роботи

0 коментарів
Щоб забезпечити найбільший успіх і високі результати праці, необхідно стимулювання діяльності людей в організації. Це непросте питання розглядається Ф. Герцбергом в двухфакторной теорії мотиваційної гігієни. Він виходив з припущення, що...

Мотивація у ділових відносинах

0 коментарів
Мотивація - сукупність психічних процесів, що надає поведінки особистості імпульс і загальну спрямованість. Вона являє собою складний процес, який включає в себе потреби, мотиви, інтереси і установки, пояснюють поведінку людини....

Ієрархія потреб

0 коментарів
Потреба - стан потреби організму або особистості в чомусь необхідному для нормального існування. Потреби спрямовують діяльність людини на пошук того, що життєво важливо для нього. Незадоволення потреб супроводжується аморальними діями,...

Правила етичної поведінки і спілкування

0 коментарів
Емпатія - здатність представити себе на місці іншої людини і зрозуміти його почуття, бажання, ідеї і вчинки. У службових відносинах вона допомагає встановити спілкування на моральних підставах. Моральне спілкування -...

Етичні норми спілкування

0 коментарів
Особливе значення у професійній і діловій сфері має моральний характер відносин між керівником і підлеглим. Вони забезпечують ефективність трудової діяльності та її високі результати. Моральними принципами ділових відносин керівника і...

Моральне значення функцій керівника

0 коментарів
Всі стилі керівництва реалізуються через виконання функцій діяльності керівника. У них визначається моральний характер діяльності керівника і колективу. До них відносяться такі функції: 1) адміністративна функція - діяльність керівника з...