1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Етика

Етика

Етикет ділових зустрічей та переговорів

0 коментарів
Діловий етикет - форма ділового спілкування, яка допомагає орієнтуватися в ситуаціях, пов'язаних з проведенням ділових зустрічей і переговорів. Знання ділового етикету сприяє оволодінню майстерністю взаємних відносин, заснованих на принципах і...

Основи етикету

0 коментарів
Етикет - правила ввічливої ​​поведінки, що регулюють людські відносини. Етикет як важлива сторона культури поведінки формується за допомогою виховання і передачі нащадкам етикетних форм поведінки, в яких міститься зашифроване знання...

Етичні проблеми конформності в трудових колективах

0 коментарів
Конформність - некритичне прийняття людиною чужого неправильного думки, супроводжуване нещирим відмовою від власної думки, у правильності якого людина внутрішньо не сумнівається. Вперше феномен конформного поведінки був відкритий американським психологом С....

Тактика демонстрації статуса

0 коментарів
Соціальний статус - становище, займане людиною в суспільстві та пов'язане з правами та обов'язками. Соціальний статус визначає позицію, зайняту особистістю або групою в суспільстві відповідно з професією, соціально-економічним становищем, політичними...

Особистість і влада

0 коментарів
Особистість - суспільна сутність людини або сукупність його громадських якостей, що виявляються в суспільстві. Особистість є об'єктом і суб'єктом суспільних відносин. В якості об'єкта особистість виступає в процесі освоєння суспільних...

Фундаментальні принципи біоетики

0 коментарів
Біоетика - наука і область міждисциплінарних досліджень, які вивчають гуманістичні та моральні основи відносин між людиною і природою. Біоетика як дослідницький напрямок міждисциплінарного характеру сформувалася наприкінці 1960 - початку 1970-х...

Характер індивида

0 коментарів
Ділові відносини визначаються соціальним характером поведінки людей. Це поняття було вперше розроблено та розглянуто Е. Фроммом. Соціальний характер - типовий для суспільства характер, властивий більшості представників даної культури. Основне значення...

Етика російського підприємництва

0 коментарів
Етика підприємництва формувалася протягом усієї багатовікової історії Росії. Підприємницька діяльність починається з часу утворення Київської Русі в IX ст. У цей період налагоджуються торговельні зв'язки з сусідніми країнами, але монополія...

Традиції протестанської трудової етики

0 коментарів
Протестантизм - форма християнства, яка висувалася лютеранської та реформаторської церквою, а також численними вільними церквами і сектами. Часом його зародження вважається виступ М. Лютера (1483-1546), який проголосив 31 жовтня 1517...

Цінності класичної моралі

0 коментарів
Буржуазна мораль - система цінностей, орієнтована на індивідуальність і виражається в прагненні людей до економічної незалежності. Вона виникла в умовах капіталістичного суспільства, яке утвердилося в XVI-XVIII ст. Становий розподіл феодального...