1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Етика

Етика

Етика Платона

0 коментарів

Вчення Платона (427-347 рр. до н. е.) — перша спроба систематизації етичних ідей, здійснена на об'єктивно-ідеалістичній основі. Поділяючи раціоналістичну установку свого вчителя, Платон також ставив перед собою завдання визначення загальних...

Кіренська і кінічна школи етики

0 коментарів

У своїх пошуках істини киники і кіренаїки відправляються від вчення Сократа про щастя. Загальною для них є також вихідна індивідуалістична установка, спроба інтерпретувати мораль з позиції суб'єктивізму, однак висновки, до...

Етичні ідеї Сократа

0 коментарів

«Батько» античної етики Сократ (469-399 років до н. е..) в певному сенсі абсолютизував мораль, вважаючи її в якості фундаменту гідного життя. Складність реконструкції етичної позиції Сократа пов'язана з відсутністю його...

Етика софістів

0 коментарів

Проміжний етап між предетикою і зрілими формами етичної свідомості Давньої Греції представлений вченням софістів (V ст. до н. е..), що знаменує собою своєрідний період сумніви у предметі етики, тобто заперечення...

Становлення античної етики

0 коментарів

Антична філософія є «школою філософського мислення для всіх наступних часів» (В. Ф. Асмус), оскільки в се різноманітних формах «вже є в зародку, в процесі виникнення, майже всі пізніші типи світоглядів»...

Етичні уявлення в світогляді Давньої Індії

0 коментарів

Стосовно до культури Стародавньої Індії періодизація та датування носять умовний характер в силу ряду особливостей («хронологічний хаос», відсутність літописів і єдиної системи літочислення, поєднання реальних фактів і міфологічних подань і...

Становлення етичної свідомості в Стародавньому Китаї

0 коментарів

Періодизація та культурні події:
• Епоха Шаї-Інь (XVIII—XII ст. до н. е..) — культ предків, першорядне значення бога Шанді (великого першопредка китайського народу), розвиток практики ворожіння, оформлення ритуализма.
...

Специфіка етичного знання

0 коментарів

На відміну від інших видів знання, що мають справу з об'єктами приватного характеру по відношенню до людської долі, етику в певному сенсі можна вважати універсальним знанням, тобто необхідне будь-якій людині...

Класифікація основних етичних напрямків

0 коментарів

Історія етичних навчань надзвичайно різноманітна. Для вивчення її основних проявів можна скористатися наступною інформацією систематизирующего характеру.

Виникнення розвинених форм етичного знання пов'язують з серединою 1 тисячоліття до н. е. і...

Поняття ділового етикету

0 коментарів
Діловий протокол - сукупність загальноприйнятих правил, традицій і умовностей, які регламентують порядок зустрічей і проводів, проведення бесід і переговорів, організацію прийомів та оформлення ділового листування. У нього включені дві програми...