1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Етика

Етика

Етичні уявлення А. Шопенгауера та Ф. Ніцше

0 коментарів

Прагнення до змін і новизни, властиве даному часу, що виявлялося по-різному. Так, в контексті «філософії життя», орієнтованої на відкидання всього загальнозначущого, стереотипізованного і на утвердження цінності «живого», індивідуалізованого буття, оформлялися...

Некласична етика

0 коментарів

Етична свідомість рубежу XIX—XX століть, часто зване «некласичним», можна охарактеризувати як маргінальне, тобто як деякий «проміжний» стан, пов'язане з прагненням як би відмовитися від минулого для прориву в новий вимір,...

Етика Фейєрбаха

0 коментарів

Критика етики Гегеля змусила Людвіга Фейєрбаха (1804-1872 рр..) відмовитися від умоглядної філософії і звернутися до природної безпосередності людини. Однак натуралістична (конкретніше — евдемоністична) традиція, з якої Фейєрбах пов'язує свої надії...

Етика Гегеля

0 коментарів

Принцип історизму, який послідовно проводив Георг Вільгельм Фрідріх Гегель (1770-1831 рр..), дозволив здійснити поворот від етики внутрішньої переконаності до соціально «стурбованої» теорії моралі. На відміну від Канта, Гегель орієнтований не...

Теорія моралі Канта

0 коментарів

Моральна філософія Іммануїла Канта (1724-1804 рр..) знаменує собою перехід від спроб опису, пояснення моралі, здійснюваних переважно на емпіричному фундаменті, до теоретичного аналізу моральності як особливого, специфічного явища. Мораль і етика...

Особливості розвитку етичної свідомості в Новий час

0 коментарів

В епоху Відродження європейська етична свідомість починає переорієнтовуватися в контексті нового соціокультурного фону і, поступово звільняючись від диктату християнської догматики, намічає моделі «правильного життя», багато в чому співзвучні античних теорій...

Головні етичні ідеї Августина Блаженного і Фоми Аквінського

0 коментарів

Аврелій Августин, званий Блаженним (354-430 рр..) — представник патристики.

Основні етичні ідеї: бог — єдине джерело і критерій моралі; зумовленість людської долі божественною благодаттю і початкової людською гріховністю (головні пристрасті,...

Етична думка еллінізму

0 коментарів

В епоху еллінізму, коли криза античної цивілізації виявився досить явно, етична думка істотно переорієнтується. В нестійкому, разрушающемся соціальному просторі держава більше не сприймається в якості надійної точки опори для моральної...

Особливості етичної свідомості епохи Середньовіччя

0 коментарів

Основні орієнтації етичної свідомості епохи Середньовіччя:

- теоцентризм (ідея бога як морального абсолюту); супранатуралізм;

- антирационализм (пріоритет віри над розумом); трансцендентне розуміння сенсу життя;

- ригоризм (християнська мораль є відмова...

Етичні вчення Аристотеля

0 коментарів

У творчості Аристотеля (384-322 рр. до н. е.) антична етика досягла свого найвищого розвитку, що навряд чи було б можливо, якби учень не перевершив свого вчителя, зробивши вибір на користь...