1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Етика

Етика

Функції етики

0 коментарів
Предметом вивчення етики є мораль і сфера моральних вчинків. Мораль - сукупність правил і норм поведінки, якими люди керуються у своєму житті. Вони висловлюють моральне ставлення людей один до одного,...

Етика як вчення про мораль і моральність

0 коментарів

Термін «етика» (від давньогрец. Ethos (етос) - місцеперебування, або житло людини) висловлює собою істотні сторони людського життя. Етика формується з міркувань про суть моральних умов життя і вчинків людини. Суттєвим...